Uitnodiging lectorale rede Dorien Graas (Windesheim)

Op maandag 27 november 2017 vinden de lectorale redes en de officiële installaties plaats van Dorien Graas als lector Jeugd en van Peter Nikken als lector Jeugd & Media bij Windesheim.

Op 27 november spreken Dorien Graas en Peter Nikken gezamenlijk hun lectorale redes uit. In deze redes staat de pedagogische relatie in jeugdhulp, het onderwijs en de opvoedondersteuning centraal: allemaal in de ban van het kind. Wat betekent pedagogische professionaliteit voor de relatie van beroepskrachten met ouders en kinderen; en met professionals van andere disciplines in (sociale) wijkteams of het brede sociale netwerk van ouders en kinderen?

De lectorale installatie vindt plaats op Windesheim, Campus 2-6 in Zwolle.

Iedereen is welkom!

Binnenkort kunt u zich op deze pagina aanmelden.

Klein-en-Fijn onderzoeksrapport “THINK op school: leerling opbrengsten”

Sinds 2014 wordt er op TalentStad beroepscollege te Zwolle een pilotprogramma uitgevoerd van de sociaal-emotionele leerlijn ‘Think op school’. Het doel van de leerlijn is om het oplossingsgerichte vermogen van de leerlingen te vergroten, ze te informeren over en ondersteunen bij het (leren) vormen van een eigen mening en het bewust nadenken over hun grenzen. Binnen ‘Think op school’ wordt samengewerkt door het onderwijs en maatschappelijke organisaties. Scholen zien als opdracht om leerlingen te begeleiden in hun sociale en emotionele ontwikkeling.

Meerdere scholen in de gemeente Zwolle hebben aangegeven om ‘Think op school’ te willen implementeren. Vanuit die ontwikkeling zijn er verschillende vragen ontstaan binnen de organisatie van ‘Think op school’.

In dit onderzoeksrapport stond de volgende vraag centraal : Hoe kunnen leerlingen van 12 tot en met 16 jaar vastleggen en aantonen wat zij hebben geleerd vanuit de lessen van de sociaal-emotionele leerlijn ‘Think op school’?”.

Dit rapport maakt onderdeel uit van het Klein-en-Fijn project (nr 3): THINK op school, de werkzame factoren als randvoorwaarden voor een succesvolle uitrol.

Dit onderzoek is uitgevoerd door Sabine Bos, student Pedagogiek aan de Christelijke Hogeschool Windesheim. Met medewerking van:

  • Jan-Willem Dollekamp, beleidsadviseur jeugdhulp en passend onderwijs van de gemeente Zwolle
  • Lian Schoot Uiterkamp Beleidsadviseur Kennis en Expertise Centrum van GGD IJsselland
  • Marieke Snel, bedenker en eigenaar van THINK op school, werkzaam bij Stichting de Kern

Dit onderzoek staat in relatie met andere individuele onderzoeken van Pedagogiek studenten aan de Christelijke Hogeschool Windesheim, waaronder die van Danique Hobert. Haar onderzoek is onlangs gepubliceerd en HIER terug te vinden.

 

 

Exclusieve interactieve meeting met Brandi Simonsen, PBS expert

Wat: interactieve meeting met Brandi Simonsen, Amerikaanse expert in PBS rond het thema “PBS en duurzame professionalisering van de leraar”

Wie: relaties van Windesheim. Deze meeting is vooral voor schoolleiders, PBS-coördinatoren en bestuurders interessant.

Wanneer: woensdag 8 november 2017

Waar: Hogeschool Windesheim in Zwolle, in X 1.90

Hoe laat: vanaf 13.30 uur staat koffie en thee klaar. Van 14.00- 16.30 uur vindt de interactieve meeting met Brandi Simonsen plaats. Na afloop is er de mogelijkheid om na te praten onder het genot van een drankje en hapje.

Kosten: slechts € 50 per schoolteam.

Opgeven: via deze link in formdesk: http://www.formdesk.com/windesheimoso/meetingPBS kunt opgeven met hoeveel mensen u van plan bent om te komen. Dan kunnen we de catering daarvan op de hoogte stellen.

Thema “PBS en duurzame professionalisering van de leraar”

PBS biedt een raamwerk voor duurzame schoolontwikkeling. Scholen die op succesvolle en betrouwbare wijze PBS implementeren, zien dat het aantal gedragsincidenten afneemt en dat leerlingen en leraren zich veiliger voelen in de school. Ook laat onderzoek zien dat er positieve effecten zijn op het gebied van leren. De sleutel voor deze resultaten ligt in handen van leraren. PBS geeft hen tools in handen om probleemgedrag te voorkomen en waar nodig op effectieve wijze aan te pakken. Zo wordt de motivatie en hun gevoel van competentie versterkt en daarmee hun professionaliteit. In deze interactieve meeting met Brandi Simonsen staat de link tussen PBS en professionalisering centraal. Hoe stimuleer je de professionaliteit van leraren binnen PBS? Hoe zorg je ervoor dat professionalisering duurzaam is en blijft?

Wie is Brandi Simonsen?

Dr. Simonsen is universitair hoofddocent Speciaal Onderwijs aan de NEAG School of Education en is mede-directeur van het Center for Behavioral Education and Research (CBER; http://www.cber.org) aan de Universiteit van Connecticut.

BEKIJK HIER DE FLYER.

 

Klein-en-Fijn onderzoeksrapport “Het ontwerpen van THINK”

Romy Schakelaar en Tom Witteveen hebben op 27 juni 2017 hun onderzoek gepresenteerd! Het doel van hun onderzoek was om een advies uit te brengen aan THINK, hoe zij THINK kunnen inrichten, zodat er een optimale afstemming is tussen strategisch en operationeel niveau.

HIER kunt u het volledige onderzoeksrapport “het ontwerpen van THINK” lezen dat Romy en Tom schreven in het kader van hun opleiding MER (Management, Economie en Recht) Bedrijfskunde aan de Christelijke hogeschool Windesheim. Gefeliciteerd met jullie prestatie!

Binnen de Academische Werkplaats Samen op School worden 16 Klein-en-Fijn projecten uitgevoerd. De opbrengsten van afgeronde Klein-en-Fijn onderzoeksprojecten worden tijdens de roadshow op 14 september 2017 gepresenteerd.

 

 

 

Over THINK:

THINK leert je nadenken, keuzes maken, zelf de regie pakken. THINK – Is wat je voelt, denkt, zegt en doet True, Helpful, Inspiring, Necessary and Kind? THINK is een project dat is voortgekomen uit een gemeentelijke opdracht, die een sociaal- emotionele leerlijn levert op scholen. Het project heeft twee jaar pilot gedraaid op het TalentStad te Zwolle. THINK wil een positieve bijdrage leveren aan de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen middels het leveren van structurele preventie op scholen. De gedachte is dat vanuit een veranderende maatschappij, het net zo belangrijk is om naast cognitieve kennis ook jezelf als jongere sterker en weerbaarder te maken. THINK treedt op als verbinder tussen zorg en onderwijs.