Nieuwe fase!

Het einde van dit ‘AWTJ Samen op School’ project is in zicht.

In december 2015 ging de Academische Werkplaats ‘Samen op School’ IJsseland en Flevoland van start. Nu, 4 jaar later, vindt er een geleidelijke overgang plaats naar een nieuwe fase. Een fase waarin de resultaten uit beide promotie onderzoeken geïmplementeerd gaan worden via een Implementatie Impuls en nieuwe Regionale Werkplaatsen Jeugd (RKJ’s) zich vormen!

De maanden november en december 2019 is hard gewerkt aan het inhoudelijke eindverslag voor ZonMw. Op donderdag 19 december 2019 werd het het 43e nieuwsbericht verstuurd. Het laatste  nieuwsbericht onder redactie van Angela Thissen. Zij bedankte iedereen voor de fijne samenwerking en de vele mooie momenten die zij heeft mogen beleven: in scholen, op stadhuizen en in de bus tijdens de Roadshow!

Voor al je vragen kun je je wenden tot Dorien Graas (tam.graas@windesheim.nl).

We wensen iedereen een fijne kerst en een inspirerend 2020!

Implementatie impuls toegekend!

Op 17 december 2019 kwam per brief het goede nieuws van ZonMw dat de VIMP implementatie Impuls is toegekend. Gefeliciteerd Jantien en Sharon!

Dit betekent dat de resultaten uit hun promotie onderzoeken geïmplementeerd kunnen worden in het komende jaar. Zij kunnen nu een workshop ontwikkelen waarin deelnemers middels kort actieonderzoek de eigen samenwerkingspraktijk onderzoeken en verbetermogelijkheden onderzoeken. De methodiek hierbij is Lego Serious Play. Sharon Stellaard is gecertificeerd facilitator voor de uitvoering van deze methodiek. Het analytisch raamwerk van Jantien Gerdes wordt in de workshop benut als onderzoeksinstrument.

Meer informatie: Sharon Stellaard: s.stellaard@vitree.nl en Jantien Gerdes: JGerdes@sgl.nl

Congressen 2020

Op maandag 10 februari 2020 organiseert de redactie van PO-Magazine de 6e editie van het PO-congres in de Jaarbeurs te Utrecht ‘5 jaar passend onderwijs: en door!‘. Voor bestuurders, directeuren en andere onderwijsprofessionals een onmisbare conferentie.

Op dinsdag 9 juni 2020 vindt het Nationaal Congres Onderwijs, Ouders en Jeugdhulp plaats, georganiseerd door Instondo. Deze dag wordt bezocht door professionals uit het onderwijs, gemeenten én jeugdhulp die werken met kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. De inschrijvingen komen hiervoor al vlot binnen. Op dit congres zijn tafels voor de informatiemarkt beschikbaar (www.ojcongres.nl), eventueel in combinatie met een uiting in OJ Actueel (www.oj-actueel.nl).

Nieuwe implementatie-impuls aanvraag ingediend bij ZonMw

190912 zonmw logoJantien Gerdes en Sharon Stellaard hebben namens de AWTJ ‘Samen op School’ een aanvraag voor een impuls-subsidie aangevraagd: ze willen een workshop ontwikkelen waarin deelnemers middels kort actieonderzoek de eigen samenwerkingspraktijk onderzoeken en verbetermogelijkheden onderzoeken.

De Academische Werkplaats Transformatie Jeugdhulp ‘Samen op School’ heeft twee promotieonderzoeken mogelijk gemaakt. Jantien Gerdes heeft onderzoek verricht naar  de samenwerking tussen jeugdigen, ouders, onderwijs professionals en jeugdhulpverleners in de uitvoeringspraktijk. Sharon Stellaard naar de samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en jeugdhulp aanbieders in de praktijk van beleid en bestuur.

Uit beide onderzoeken blijkt dat spelers de samenwerking van groot belang achten voor een goede ondersteuning van kinderen, jongeren en gezinnen. Een goede uitvoering van samenwerking blijkt echter ingewikkeld. Men wil wel, maar men weet niet hoe.

Het promotieonderzoek van Sharon Stellaard werpt licht op de onderliggende processen die het samenwerken op bestuurlijk vlak bemoeilijken. Het promotieonderzoek van Jantien Gerdes heeft een analytisch raamwerk opgeleverd dat actoren in staat stelt de eigen samenwerkingspraktijk te onderzoeken en verbetermogelijkheden te vinden.

Met de kennis uit deze beide onderzoeken willen Jantien en Sharon een workshop ontwikkelen waarin deelnemers middels kort actieonderzoek de eigen samenwerkingspraktijk onderzoeken en verbetermogelijkheden onderzoeken. De beoogde methodiek hierbij is Lego Serious Play. Sharon Stellaard is gecertificeerd facilitator voor de uitvoering van deze methodiek. Het analytisch raamwerk van Jantien Gerdes wordt in de workshop benut als onderzoeksinstrument.

Eventuele toekenning vindt plaats in 2020. We houden u op de hoogte via deze website!

Dikke 8,5 voor eindcongres!

Op woensdagmiddag 9 oktober 2019 kwamen ruim 120 mensen naar het AWTJ SoS congres in het Open Hof in Dronten: allen op enige manier betrokken bij de Academische werkplaats!

Als organiserend comité hebben we genoten van de voorbereidingen en de dag zelf!

Uit de evaluatie bleek dat de aanwezigen ook een TOPmiddag hebben gehad. Een greep uit de reacties:

Van begin tot eind TOP’, ‘GOEDE LEZINGEN’, ‘divers, bevlogen presentaties, inhoudelijk interessant’, ‘Prima! Grote complimenten, zeker ook the day after’ en ’Goede parkeergelegenheid, lekker ruime ruimte en prima catering: basic maar dat vind ik juist goed’.

We kregen een 8,5 als eindcijfer (op basis van 13 reviews)! TROTS!

Presenteer jouw praktijkvoorbeeld tijdens het congres over ‘doen wat werkt’

Werk jij of werkt jouw gemeente of organisatie aan maatschappelijke vraagstukken op basis van onderbouwde kennis? En wil je dit tijdens een groot congres in maart 2020 presenteren? Meld jouw praktijkvoorbeeld dan uiterlijk 3 november HIER aan!

De AWTJ Samen op School, in de persoon van promovenda Sharon Stellaard, heeft zich aangemeld.

De congressen ‘Doen wat werkt in het sociaal domein: leren van Praktijkvoorbeelden’ vinden in maart 2020 op twee verschillende locaties plaats:

Vanaf 1 december 2019 is het programma gevuld en kun je je aanmelden.

Lees HIER meer over het event van Movisie.

Startimpuls toegekend door ZonMw

De dag na ons congres (10 oktober 2019) maakte ZonMw bekend dat de ingediende aanvragen voor een Startimpuls Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd (RKJ) IJsselland en Flevoland zijn gehonoreerd!

Gezien het verschil in gewenste thematiek in regio’s was gekozen voor het splitsen in regio’s:

  • IJsselland: gerichte wens om door te gaan op huidige thema ‘Samen op School’ naar visie op normaliseren en samenwerking met onderwijs-jeugdgezondheidszorg-jeugdhulp
  • Flevoland: veel behoefte om zich te richten op het (brede) voorveld: lokale toegang, ambulante hulp, jeugdwelzijnswerk, preventie, jeugdgezondheidszorg, passend onderwijs.

Voor de subsidieronde ‘Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd Startimpuls’ zijn 17 aanvragen gehonoreerd:

  • 11 van de huidige Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd. Aan de 11 bestaande werkplaatsen (waaronder Samen op School IJsselland) is het de taak om hun regionale positie verder te verstevigen en de vertaalslag te maken van een academische werkplaats naar een regionale kenniswerkplaats.
  • 6 nieuwe regio’s: naast Flevoland kunnen ook Drenthe, Noord Veluwe, Zuid-Limburg, Gooi en Vechtstreek en de provincie Utrecht aan de slag om een RKJ op te zetten.

De samenwerkingsverbanden zijn door ZonMw uitgenodigd om een uitgewerkte aanvraag in te dienen voor de 2e ronde van het RKJ-programma.

Voor meer informatie:

4 JAAR AWTJ ‘SAMEN OP SCHOOL’ IN VOGELVLUCHT!

Op woensdagmiddag 9 oktober 2019 kwamen ruim 120 mensen naar het AWTJ SoS congres in het Open Hof in Dronten: allen op enige manier betrokken bij de Academische werkplaats!

Aanwezigen werden warm welkom geheten door Johan van Kesteren en neusden rond langs de banners met AWTJ SoS onderzoek opbrengsten.

Na de opening door Paul van der Linden (bestuurder Triade Vitree) nam dagvoorzitter Anita Gelmers-Groen het stokje over. In een film van ruim 9 minuten, gemaakt door Erik Jumelet, werd 4 jaar Academische werkplaats ‘Samen op school’ in vogelvlucht gepresenteerd.

Film

Allereerst komt Johan van Kesteren aan het woord “Het was voor mij persoonlijk wel belangrijk dat de jeugd die er nu aankomt een betere begeleiding krijgt dan dat ik heb gehad op school“. Johan heeft er de afgelopen vier jaar voor gezorgd dat de stem van de leerlingen niet vergeten werd.

Vervolgens schetst ook Egbert Kloppenburg (directeur SBO de Brug) het belang van de stem van de leerlingen: “Dit is Liesje (pop). Ik heb haar bij de eerste bijeenkomst in het midden gezet en heb alle aanwezigen gevraagd rondom het kind gaan staan. Toen zag je dat ouders op hun knieën bij Liesje gingen zitten en dat bestuurders en gemeente wat verder weg stonden.

Op SBO de Brug zijn diverse AWTJ Klein-en-Fijn onderzoeken uitgevoerd. Egbert: “Studenten hebben uitgezocht hoeveel zorgverleners er als partner van onze school aan boord waren en dat bleken er maar liefst 37 te zijn.

Binnen de Academische werkplaats was ook de Zwolse leerlijn THINK op school onderzoeksobject. Wethouder Michiel van Willigen vertelt: “In zo’n les THINK op school op Voortgezet Onderwijs gaan jongeren met elkaar en samen met hun groepsbegeleider (mentor) in gesprek over de uitdagingen waar ze voor staan. Om de jongeren sterker te maken.

In 2017 organiseerde de Academische werkplaats carrousel bijeenkomsten: de aftrap was op 9 maart 2017 in het Almere College in Dronten. Jacqueline Schoones (Afdelingsleider praktijkonderwijs Almere College Dronten): “Het blijft boeiend: we zijn allemaal betrokken bij de jongeren, de ene helft komt uit hulpverlenersland en de ander helft uit het onderwijs, en toch is het ingewikkeld om elkaar te verstaan.

Ook de roadshow (september 2017) en de indrukwekkende presentatie van ouder Gert wordt in de film in beeld gebracht. Egbert Kloppenburg hierover: “De boodschap van Gert was: zorg dat je de rol van ouder en hulpverlener uit elkaar haalt. Gerts vraag aan ons professionals was: hoe kan het dat jullie het in gezamenlijkheid niet voor elkaar krijgen om dat goed te organiseren.

Op 8 maart 2018 organiseerde de werkplaats een College Tour. Promovendi Sharon Stellaard (werkzaam bij Vitree) en Jantien Gerdes (werkzaam bij Scholengemeenschap Lelystad) presenteerden hun tussenopbrengsten. Anita Gelmers-Groen (adjunct directeur bij Coöperatie Passend Onderwijs Almere) vertelt hierover in de film “Ik vond het mooi om te zien dat zo goed bezocht werd en ik merk in de praktijk dat veel mensen beide promotie onderzoeken met veel belangstelling volgen.

Op 1 november 2018 organiseerde promovenda Jantien Gerdes een werkconferentie ‘Korte lijntjes’ in Lelystad en op 18 juni 2019 organiseerde zij samen met Sharon Stellaard een LAB-dag.  De laatste van een indrukwekkende rij aan (27) bijeenkomsten.

Op de vraag van Angela “Zijn we nu klaar?” antwoordt wethouder Elly van Wageningen helder: “Nee, we zijn natuurlijk heel benieuwd wat er uit de promotieonderzoeken komt en wat we daarvan kunnen gebruiken in ons beleid.

In haar terugblik steekt Dorien Graas (lector Windesheim) haar bewondering voor beide promovendi niet onder stoelen of banken “Ik vind het echt bewonderenswaardig, zij hebben hun blik echt naar buiten gericht en ze waren altijd aanwezig.” Ook complimenteerde Dorien coördinator Angela Thissen: “Jij hebt je met zoveel enthousiasme ingezet voor kennis deling, zonder jou zou de werkplaats lang niet zo succesvol zijn geweest.

De wil om door te gaan met (praktijk)onderzoek is bij iedereen voelbaar in de film. Zowel Dorien Graas als Michiel van Willigen vinden het nu ook tijd voor een volgende stap. Michiel van willigen sluit de film af: “Wat ik merk is dat wij nog steeds veel aandacht schenken aan (jeugd)zorg. Met andere woorden, een jongere komt pas in beeld als het te laat is. Dat is te laat. Ik vind dat wij, de scholen, gemeente, en natuurlijk de zorgaanbieders veel sneller dan voorheen, met elkaar moeten nadenken over hoe houden we die jongeren nou sterk. Hoe houden we die jongere nou gezond.

Vervolg

Op dit moment (9 oktober 2019) is het nog niet duidelijk of de 2 recent ingediende Startimpuls aanvragen voor een vervolg -één voor regio IJsselland en één voor regio Flevoland- door ZonMw worden toegekend en of in de komende maanden gewerkt kan worden aan de vorming van 2 Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd (RKJ). De film maakte duidelijk dat het enthousiasme en de wil om door te gaan zeker aanwezig is!

Inhoud centraal

De rest van het eindcongres stond de inhoud centraal. Gastsprekers Paul Frissen en Micha de Winter, en promovendi Jantien Gerdes en Sharon Stellaard gaven boeiende lezingen. Bekijk hier meer foto’s en een summary van hun lezingen.

Hieronder een sfeerimpressie van het eindcongres:

Een greep uit de AWTJ opbrengsten van de afgelopen 4 jaar

  1. De Academische Werkplaats ‘Samen op School’ droeg bij aan de doorontwikkeling of transformatie van bestaande werkwijzen op scholen. Door in totaal 27 bijeenkomsten te faciliteren gericht op het delen van inzichten en kennis.
  2. De werkplaats heeft in 2017 en 2018 in totaal 9 Klein-en-Fijn onderzoeksrapporten opgeleverd. Op 7 verschillende scholen uitgevoerd: Greijdanus College, de Watertuin, Talentstad, de Polygoon, de Panta Rhei, de Buitenlucht en de Brug en door in totaal 19 studenten uitgevoerd (13 van Viaa en 6 van Windesheim). Daarnaast leverde Anita Gelmers-Groen een bijzonder onderzoeksrapportErvaren baat van samenwerking‘ op in het kader van haar Master Sociale Interventie en bevindt een Klein-en-Fijn project zich momenteel in de afrondende fase.
  3. De werkplaats heeft direct in 2015 een website ingericht met in totaal 146 nieuwsitems, 16.293 weergaven, 6.325 bezoekers, 40 per mail verzonden gebundelde nieuwsberichten en een Online Magazine ‘Samen op School’. In totaal zijn er 21 lezingen verzorgd op landelijke en regionale congressen.
  4. Tussenproducten van promovendi zoals het analytische raamwerk van Jantien Gerdes en de workshop ‘Bouwen aan vertrouwen’ van Sharon Stellaard.

DANK VOOR IEDERS BIJDRAGE AAN DEZE OPBRENGSTEN EN AAN EEN PRACHTIG EINDCONGRES!

Voor de Jeugd dag 2019

Sharon Stellaard was vandaag (7 oktober 2019) bij de Voor de Jeugd Dag 2019 in de Westergasfabriek in Amsterdam. Ze deelde haar inzichten uit haar onderzoek over de botsende logica’s die schuil gaan achter ‘de verbinding onderwijs-jeugdhulp’. Haar boodschap “Echte verandering vindt plaats als wij in staat zijn deze logica’s te mediëren.

Nieuwsgierig? Tijdens het AWTJ Samen op School eindcongres vertelt ze er meer over!

 

Uitnodiging Masterclass met Erik Scherder

PACT voor Kindcentra organiseert een landelijke Masterclass over (brein)ontwikkeling van kinderen. Leer meer over de nieuwste inzichten en wat deze betekenen voor onze omgang met kinderen.

  • Wanneer:           dinsdag 3 december
  • Waar:                  theater de Flint, Amersfoort
  • Tijd:                     13:30 uur inloop, 14:00 uur start

Deze masterclass is interessant voor alle professionals, management en bestuurders van onderwijs, welzijn, opvang, jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg. Er is de mogelijkheid tot het stellen van vragen.

HIER vind je meer informatie en kunt je HIER aanmelden.