Roadshow

Op donderdag 14 september 2017 vond de roadshow plaats. In totaal 60 professionals, de participatieraad en jongerenraad, bestuurders en wethouders maakten een prachtige (school)reis door IJsselland en Flevoland. De bus zat vol!

Bekijk hieronder een kort filmpje, gemaakt door Sylvia Huisman (CLICKFLASH photography).

Bekijk HIER het online Magazine, gemaakt door Marcel Senten namens ZonMw. Of lees hieronder een reisverslag. De foto’s zijn gemaakt door Sylvia Huisman (CLICKFLASH photography).

We verzamelden 14 september 2017 op het station in Zwolle, om 09:00 uur in de ochtend ;-). Ruud Pet was de reisleider in de bus. Ruud is een van de bedenkers van de Academische werkplaats Samen op School vanuit zijn voorgaande rol als directeur van het Samenwerkingsverband (SWV) Passend Onderwijs Almere. Hij draagt kennisuitwisseling tussen ouders/leerlingen, onderwijs en jeugdhulp een warm hart toe en leidde het gezelschap langs 3 scholen in IJsselland en Flevoland.

De reis startte op SBO school De Brug in Zwolle. Daar werd het gezelschap welkom geheten door leerlingen, directeur Egbert Kloppenburg en wethouder Ed Anker. Voorafgaand aan de roadshow vertelde Ed Anker op RTV oost over de roadshow “Samen op School”.

Gert Hekman gaf een presentatie over zijn ervaringen als ouder van een kind op SBO de Brug. Gert is een van de deelnemers aan de Community of Practice op de Brug.

Vervolgens waren er korte presentaties over de opbrengsten van een aantal IJssellandse Klein-en-Fijn onderzoeken waaronder THINK op School en integrale samenwerking tussen SBO de Brug en de (jeugd)hulpverleningsinstanties. Deze kortdurende (Klein-en-Fijn) onderzoeksprojecten worden mogelijk gemaakt door de Academische Werkplaats.De reis ging vervolgens naar Lelystad. Op SG de Rietlanden werd het gezelschap welkom geheten door conrector Gerhard Straatsma en wethouder Elly van Wageningen.

Ook hier werden kortdurende workshops georganiseerd om kennis te maken met de manier van werken op de Rietlanden en de Lokale Educatieve Agenda. De Rietlanden maakt onderdeel uit van scholengemeenschap SVOL, die actief meedoet met de Academische werkplaats (1) door een onderzoeker te faciliteren in de persoon van Jantien Gerdes, die onderzoek doet op 3 VO scholen waaronder 1 SVOL school, (2) die rondom hun werkwijze “samenwerking onderwijs en jeugdhulp” een Community of Practice (CoP) heeft ingericht met ook het perspectief van ouders en (3) die een Klein-en-Fijn onderzoeksproject binnen de werkplaats gaat opstarten om als CoP van te leren.

Als laatste kwam de bus aan op SBO de Watertuin in Almere. Waar het gezelschap welkom werd geheten door directeur Karin Aarden. Twee leerlingen hadden “wijze” vragen voorbereid voor wethouder René Peeters. In workshops werd de samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs toegelicht en ervaren. Ook SBO school de Bombardon gaf een workshop over hun werkwijze met specialistische jeugd GGZ. De bus reed vervolgens – in de drukste spits van dit jaar- weer terug naar Zwolle!

HET WAS EEN GESLAAGDE DAG!

Boven-/onderstaande foto’s werden gemaakt door Sylvia Huisman (CLICKFLASH photography). Een digibrochure wordt gemaakt door Marcel Senten (ZonMw).