Participatie jongeren en ouders

Het laten horen en luisteren naar de stem van de leerlingen/jongeren en hun ouders: daar gaat het om. Binnen de werkplaats hebben we hiervoor een aantal vormen gevonden.

Johan van Kesteren was betrokken bij de totstandkoming van de werkplaats en neemt deel aan de stuurgroep. Johan hoopt dat leerlingen een betere schoolloopbaan tegemoet gaan dan hij zelf. Johan van Kesteren heeft 20 maart 2017 een certificaat uitgereikt gekregen van Christine Dedding (Vrije Universiteit van Amsterdam) voor zijn deelname aan de door ZonMw gefaciliteerde leergang Participatie. Ook Gerry Vrielink neemt deel aan de stuurgroep vanuit de Participatieraad.

Tijdens de roadshow (2017) hebben we de rol van ouders en leerlingen serieus genomen. De bezochte scholen hebben allemaal leerlingen betrokken. Niet alleen in de uitvoering en catering, maar vooral ook inhoudelijk.

  • Zo werd de wethouder van Almere, René Peeters, bij de opening van het laatste schoolbezoek geïnterviewd door 2 leerlingen van SBO de Watertuin.
  • Ook ouders hebben een belangrijke rol gespeeld. Allereerst maakte de presentatie van ouder Gert Hekman indruk op alle roadshow deelnemers. Hij opende de roadshow en zette de toon.
  • Ook de jongerenraad en participatieraad waren nadrukkelijk aanwezig en intensief betrokken bij de roadshow. Zij zijn geïnterviewd voor het dagverslag.

Tijdens de mini-werkconferentie ‘Korte lijntjes’ zette Jantien Gerdes leerlingen van het SGL in tijdens de gehele bijeenkomst: bij de ontvangst, maar ook tijdens de discussie hadden zij een belangrijke rol: hen werd gevraagd wat ze nodig hadden en geleerd hadden.

Tijdens de LAB-dag (18 juni 2019) werden de verhalen van 17 leerlingen gehoord. Van de input maakte Jantien Gerdes dankbaar gebruik in haar promotie onderzoek. Een zorgvuldige voorbereiding ging hieraan vooraf: informed consent van ouders, goede logistieke afstemming, zorgen voor een welkom en veilig gevoel op locatie, duidelijke uitleg van wat we met de verhalen gingen doen, geen pottenkijkers toelaten, zorgen voor lekkere versnaperingen, een goede facilitering/werkvorm en een fijne cameraman, die vertrouwen wekte.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA