ZonMw

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Zij kunnen de zorg het dichtst bij kinderen en hun opvoeders organiseren, en sterker inzetten op preventie en het versterken van de eigen kracht en het netwerk van gezinnen.

Het ZonMw programma ‘Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd’ (2015-2020) ondersteunt deze transformatie van de jeugdhulp met academische werkplaatsen. De AWTJ ‘Samen op School’ is een van de 12 Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd (AWTJ) die door ZonMw worden gefaciliteerd. De werkplaatsen richten zich op:

  • ondersteuning van de transformatie jeugd gebaseerd op de vijf transformatiedoelen;
  • door middel van academische werkplaatsen – waarin organisaties vanuit praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs met structurele inbreng van ouders en jongeren in een kennisinfrastructuur samenwerken;
  • die op regionaal niveau vraagstukken van gemeenten en praktijkorganisaties met kennis beantwoorden;
  • daarmee gemeenten, professionals en praktijkorganisaties met kennisproducten ondersteunen bij hun taken in het jeugdveld;
  • en kennis en resultaten via het onderwijs aan (toekomstig) professionals doorgeleiden.

Sinds 2019 is het programma ‘Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd‘ gestart als vervolg op het AWTJ programma. De missie van het programma ‘is het versterken van een lerende omgeving en verbetercyclus in de regio ten behoeve van het gezond, veilig en kansrijk opgroeien en opvoeden van de jeugd. Dit door middel van regionale kenniswerkplaatsen jeugd, waarin praktijk, beleid, onderzoek, opleidingen en ouders en jongeren samen leren en werken aan regionale maatschappelijke vraagstukken.

Zowel de regio IJsselland als Flevoland hebben eind 2019 een RKJ aanvraag ingediend. Gezien het verschil in gewenste thematiek in regio’s was gekozen voor het splitsen in regio’s:

  • IJsselland: gerichte wens om door te gaan op huidige thema ‘Samen op School’ naar visie op normaliseren en samenwerking met onderwijs-jeugdgezondheidszorg-jeugdhulp
  • Flevoland: veel behoefte om zich te richten op het (brede) voorveld: lokale toegang, ambulante hulp, jeugdwelzijnswerk, preventie, jeugdgezondheidszorg, passend onderwijs.

Eventuele honorering door ZonMw vindt plaats begin 2020.

——————————————————

ZonMw maakte een flyer van het landelijke AWTJ programma en een folder van de 12 werkplaatsen.

Ook is in het kader van de AWTJ roadshow in 2017 samen met ZonMw een online Magazine over de werkplaats Samen op School gemaakt. Bekijk het prachtige Magazine HIER.

plaatje nederland