Klein-en-Fijn (onderzoeks)projecten

Binnen de werkplaats kunnen Klein-en-Fijn projecten worden uitgevoerd. Onderstaande Klein-en-Fijn onderzoeksrapporten zijn opgeleverd:

 1. Bekijk HIER het rapport “THINK op school” (december 2019)
 2. Bekijk HIER het rapport “samenwerking SBO de Brug” (december 2019)
 3. Bekijk HIER de factsheet “samenwerking SBO de Watertuin” (juni 2019)
 4. Lees HIER het rapport “Populatieanalyse SBO de Brug” (december 2018)
 5. Lees HIER het rapport “Integrale zorg voor leerlingen Greijdanus” (juli 2018)
 6. Lees HIER het rapport “THINK HAVO/VWO ready?” (maart 2018)
 7. Lees HIER het rapport “THINK in het praktijkonderwijs” (februari 2018)
 8. Lees HIER meer over het rapport “THINK op school: leerling opbrengsten” (oktober 2017)
 9. Lees HIER meer over het rapport “THINK op school in beeld” (oktober 2017)
 10. Lees HIER meer over het rapport “Het ontwerpen van THINK” (juni 2017)
 11. Lees HIER meer over het rapport “Hoe onderwijs en zorg elkaar verbinden” op SBO de Brug (mei 2017).
 12. Als Academische werkplaats zijn we trots op een bijzonder onderzoeksrapport “Ervaren baat van samenwerking” wat Anita Gelmers-Groen in het kader van de Master Sociale Interventie schreef: lees HIER meer.

Download HIER bovenstaande infographic in pdf.


Klein-en-Fijn projecten beogen concrete onderwerpen en vragen uit de praktijk met kortdurend onderzoek (± zes maanden) te begeleiden en te beantwoorden. Het gaat om concrete onderwerpen rond samenwerking tussen gezin, school en jeugdhulp en het verbeteren van interventies. Het onderzoek wordt onder leiding van docentonderzoekers van beide lectoraten uitgevoerd door studenten. De vraag is leidend voor de uitvoering van het onderzoek. Dit type toegepast onderzoek is een tussenvorm tussen snelle antwoorden en lang cyclisch kennisverwerving zoals de promotie onderzoeken.

De beleids- en praktijkvragen kunnen komen uit:

 • (gemeentelijk) Beleid: gemeentelijke beleidsmedewerkers, CJG-coördinatoren, beleidsmedewerkers GGD.
 • Praktijk: scholen (zowel PO als VO), uitvoerenden uit jeugdhulp
 • Vragen van jongeren / leerlingen

Heeft u een onderzoeksvraag?

Vul HIER het aanvraagformulier in. Het ingevulde aanvraagformulier kunt u mailen naar de projectleider (a.thissen@awtj.nl). Aan de hand van AANVRAAGCRITERIA besluit het Dagelijks Bestuur, op advies van een van de twee betrokken lectoren, welke projecten wel in aanmerking komen en welke niet. Doel is om de 16 Klein-en-Fijn projecten gelijkwaardig te verdelen over de twee regio’s.

Het idee voor Klein-en-Fijn projecten is gestart in de Rotterdamse Academische Werkplaats. Uit onderzoek is gebleken dat de Rotterdamse “Klein maar Fijn” (KMF) methodiek bijdraagt aan de vermaatschappelijking van de wetenschap en academisering van de praktijk. Deze methodiek is inmiddels in meerdere werkplaatsen overgenomen waaronder in IJsselland/Flevoland. Doel is om een koppeling te maken tussen beleid, praktijk en onderzoek.

Japanese students in a lecture theatre. iStockalypse Japan 2010.