Klein-en-Fijn onderzoeksrapport “Het ontwerpen van THINK”

Romy Schakelaar en Tom Witteveen hebben op 27 juni 2017 hun onderzoek gepresenteerd! Het doel van hun onderzoek was om een advies uit te brengen aan THINK, hoe zij THINK kunnen inrichten, zodat er een optimale afstemming is tussen strategisch en operationeel niveau.

HIER kunt u het volledige onderzoeksrapport “het ontwerpen van THINK” lezen dat Romy en Tom schreven in het kader van hun opleiding MER (Management, Economie en Recht) Bedrijfskunde aan de Christelijke hogeschool Windesheim. Gefeliciteerd met jullie prestatie!

Binnen de Academische Werkplaats Samen op School worden 16 Klein-en-Fijn projecten uitgevoerd. De opbrengsten van afgeronde Klein-en-Fijn onderzoeksprojecten worden tijdens de roadshow op 14 september 2017 gepresenteerd.

 

 

 

Over THINK:

THINK leert je nadenken, keuzes maken, zelf de regie pakken. THINK – Is wat je voelt, denkt, zegt en doet True, Helpful, Inspiring, Necessary and Kind? THINK is een project dat is voortgekomen uit een gemeentelijke opdracht, die een sociaal- emotionele leerlijn levert op scholen. Het project heeft twee jaar pilot gedraaid op het TalentStad te Zwolle. THINK wil een positieve bijdrage leveren aan de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen middels het leveren van structurele preventie op scholen. De gedachte is dat vanuit een veranderende maatschappij, het net zo belangrijk is om naast cognitieve kennis ook jezelf als jongere sterker en weerbaarder te maken. THINK treedt op als verbinder tussen zorg en onderwijs.

THINK bijeenkomst

Op 10 november 2016 vond een inspirerende bijeenkomst plaats rondom het programma THINK op het stadhuis in Zwolle. THINK is een begrip op Talentstad (VO school) in Zwolle. Bij THINK staan de leerling en zijn/haar omgeving centraal. Leerlingen leren omgaan met situaties die nieuw zijn en die horen bij de middelbare school. De school werkt hierin samen met o.a. jeugdgezondheidszorg (GGD), Mindfit, MEE, COC, De Kern en Tactus. Inmiddels is THINK door betrokkenen zelf positief geëvalueerd. Op dit moment ligt er een aantal concrete onderzoeksvragen. De academische werkplaats is gevraagd om mee te denken bij de formulering hiervan.

De bijeenkomst op 10 november had tot doel om met alle betrokkenen vooruit te denken naar een toekomstige invulling van THINK op meer scholen. Na een korte introductie door Peter Gerritsen (projectleider vanuit Talentstad), Jan-Willem Dollenkamp (gemeente Zwolle) en Marieke Snel (projectleider vanuit de Kern) werd in een carrousel informatie opgehaald over het “inrollen” van THINK.

In de discussie die hierop volgde werd duidelijk dat jongeren gehoord willen worden over de te behandelen onderwerpen. Met ruimte in het lesprogramma voor actualiteiten. Het grote pluspunt van THINK is het samenkomen van verschillende werelden van beleid, onderwijs, jeugdgezondheidszorg en maatschappelijk dienstverlening. Wat we ook beogen als academische werkplaats. We kijken er naar uit om binnenkort een aanvraag voor kortdurend onderzoek te ontvangen.

think