Uitnodiging College Tour op 8 maart 2018

 

 

 

 

 

 

 

Met een interactieve lezing van Jantien Gerdes: “hulpverleners en onderwijsprofessionals zijn in naam bevriende mogendheden, maar in werkelijkheid is regelmatig sprake van een gewapende vrede en wederzijds onbegrip.

En een interactieve lezing van Sharon Stellaard: “In deze lezing zal u niet horen dat het kind dan wel het gezin centraal moet worden gezet, dat er bestuurlijke lef nodig is of dat we terug moeten naar de bedoeling. Dat hoort u waarschijnlijk al op alle andere plekken waar u komt. In deze lezing zal u te weten komen wat typemachines en het uitblijven van transformatie met elkaar te maken hebben.

Nieuwsgierig geworden naar deze mooie gelegenheid om wetenschap met praktijk te verbinden? Meld je snel aan bij: B.Eghuizen@windesheim.nl

Download HIER de uitnodiging in pdf.

Stem op wethouder Elly van Wageningen!

Tien vrouwen zijn genomineerd voor De Vrouw in de Media Award Flevoland waaronder wethouder Elly van Wageningen. Elly is actief lid van de stuurgroep van de academische werkplaats ‘Samen op School’.

Deze award is een initiatief van het platform Vaker in de Media. Dit om de zichtbaarheid van vrouwen te stimuleren en redacties aan te moedigen om vaker vrouwen uit te nodigen voor interviews en commentaren. Het is de tweede keer dat de prijs ook op provinciaal niveau wordt uitgereikt. Door middel van online stemmen wordt bepaald wie van de 10 vrouwen zich het beste heeft geprofileerd in de media. Stemmen kan tot zondag 4 februari 2018. In 2017 won dijkgraaf Hetty Klavers van het Waterschap Zuiderzeeland de regionale prijs.

Klik HIER om te stemmen (je komt op de landelijke stemlijst, doorklikken naar volgende pagina voor regionale stemlijst).

De Lelystadse wethouder Elly van Wageningen (ChristenUnie) werd 17 januari 2018 ook verkozen als de  ‘Beste Lokale Bestuurder van 2017’. Ze was genomineerd door DWARS, de jongerenorganisatie van GroenLinks. Lees hier meer.


22e nieuwsbericht!

We proberen alle betrokkenen zoveel mogelijk te informeren over de activiteiten binnen (en buiten) de Academische werkplaats Samen op School! Het 22e nieuwsbericht bundelt de meest recente activiteiten:

WE WENSEN IEDEREEN FIJNE (KERST)DAGEN EN EEN GELUKKIG 2018!

KERST

 

 

 

Magazine symbolisch overhandigd aan wethouder Elly van Wageningen

De academische werkplaats “Samen op School” IJsselland en Flevoland heeft een online magazine gepubliceerd over de samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs: http://www.zonmw-jeugdmagazines.nl/magazine/samen-op-school/cover/. Dat magazine hebben zij symbolisch overhandigd aan wethouder Elly van Wageningen van onderwijs en jeugdhulp (Lelystad).

Leren van elkaar

Wethouder Van Wageningen reageerde enthousiast op het magazine: “Het laat zien hoe hard er gewerkt wordt aan het maken van een verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp. Dat gebeurt in de lerende omgeving van de academische werkplaats. Alle partners in het veld, maar ook andere gemeenten, kunnen leren van wat hier geleerd wordt. Kinderen en jongeren hebben daar veel profijt van, want problemen worden steeds beter op school gesignaleerd en vaak kunnen ze ook op school behandeld of opgelost worden.”

Betrokken

Het magazine is bedoeld voor iedereen die zich betrokken voelt bij het tot stand brengen van een goede verbinding tussen jeugdhulp en onderwijs. In het magazine wordt uitleg gegeven over de academische werkplaats “Samen op School”, de eerste onderzoeksresultaten worden gepubliceerd en er wordt verslag gedaan van een tour langs scholen in Overijssel en Flevoland. Ook staat er een interview in het magazine met wethouder Van Wageningen en met Rieks de Roo van de Rietlanden.

Het magazine is mogelijk gemaakt door ZonMw.


Magazine “Samen op School” online!

WOW! Het DIGITALE  MAGAZINE “Samen op School” staat online! Dit Magazine is gemaakt door ZonMw in samenwerking met vele betrokkenen bij de Academische werkplaats Samen op School. Boordevol informatie, die je via diverse clicks kan bereiken.

De werkplaats wordt in het Magazine vanuit diverse kanten belicht:

 • In 5 vragen wordt de Academische werkplaats “Samen op School” uitgelegd.
 • Dorien Graas en Angela Thissen geven als Dagelijks Bestuur resp. coördinator een interview.
 • Vanuit het perspectief van de gemeente met een prachtig interview met wethouder Elly van Wageningen van de gemeente Lelystad.
 • Vanuit het perspectief van het onderwijs: Jacqueline Schoones vertelt over hoe zij op het Almere College in Dronten samenwerkt met de gemeente en zorginstellingen.
 • Vanuit het perspectief van de jeugdhulp: bestuurder Paul van der Linden (Vitree) beschrijft hoe de werkplaats professionals inspireert om creatief na te denken over de wijze waarop scholen en jeugdhulp kunnen samenwerken.

Tevens zijn de eerste onderzoek opbrengsten van de werkplaats beschreven:

 • Marieke Snel (projectleider bij de Kern maatschappelijk werk) vertelt over de opbrengsten van twee Klein-en-Fijn projecten rondom THINK op School.
 • Directeur Egbert Kloppenburg vertelt over de opbrengsten van Klein-en-Fijn project “Steun in de rug” op SBO de Brug.
 • Zowel Jantien Gerdes als Sharon Stellaard worden geïnterviewd over hun promotie onderzoeken.

Ook is het verslag opgenomen van de roadshow die op 16 september 2017 heeft plaatsgevonden:

 • Dagverslag van de roadshow met citaten van Ed Anker, Jack de Swart, Gerry Vrielink, Anita Gelmers, Jan Hoogland, Hans Bonten, Marja Jager-Vreugdenhil, Francien Lange, Margreet Algera, Johan van Kesteren en reisleider Ruud Pet!
 • Startpunt van de roadshow op SBO de Brug: een interview met ouder Gert Hekman.
 • De tweede stop op de Rietlanden: een interview met teamleider Rieks de Roo.
 • Het eindstation: SBO de Watertuin in Almere: een interview met Marije Vermeren.

Als laatste kun je links vinden naar andere pagina’s over de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp en naar ZonMw en de andere Academische werkplaatsen transformatie jeugd.

Het resultaat is indrukwekkend! Wat een pracht interview- en schrijfwerk van Marcel Senten! En dank aan alle geïnterviewden en Sylvia Huisman voor de mooie fotografie (CLICKFLASH)!

HIER vind je het Magazine op de website van ZonMw.

Dagelijks Bestuur uitgebreid met Anita Gelmers-Groen: welkom!

Het Dagelijks Bestuur (DB) is uitgebreid met Anita Gelmers-Groen. Anita is lid van het Managementteam (MT) van Passend Onderwijs Almere.

Passend Onderwijs Almere is een samenwerkingsverband en ondersteunt ouders en de school bij de zoektocht naar een passende onderwijsplek. Het doel is dat alle kinderen in Almere passend onderwijs volgen, dichtbij huis. Passend Onderwijs Almere werkt nauw samen met partners vanuit de jeugdhulp, zodat kinderen en hun ouders zowel op school als thuis passende ondersteuning krijgen.

Vandaag vergaderde Anita voor het eerst mee. De Academische werkplaats is blij dat ook het onderwijs vertegenwoordigd is in het Dagelijks Bestuur. Welkom Anita!

 

Samenwerking in Almere loont

Op een van de landelijke Inspiratie Estafettebijeenkomsten ontstond het idee voor een samenwerkingsproject van gemeente, Passend Onderwijs Almere en jeugdhulp. Voor kinderen die wat extra ondersteuning nodig hebben, zijn er in de school jeugdhulpverleners aanwezig. Zij bieden op school of, als dat nodig is, thuis jeugdhulp aan kinderen. Het gaat vooral om kinderen met problematische thuissituaties, psychische problemen of gedragsproblematiek. Vaak is meer ondersteuning nodig dan het onderwijs tot nu toe kon bieden. Met de nieuwe werkwijze zijn in korte tijd aansprekende resultaten geboekt. Het aantal thuiszitters nam af. Het aantal doorverwijzingen naar zwaardere jeugdzorg daalde met liefst 20%.

SBO school De Watertuin is een van de leergemeenschappen binnen de Academische werkplaats Samen op School. Op 14 september 2017 bezoeken we deze school tijdens de roadshow!

Bekijk hieronder het filmpje (augustus 2017) en de website van “de verbinding onderwijs-jeugd”

Dorien Graas stelt zich aan u voor

dorien-graasDorien Graas is per 1 september 2016 de nieuwe lector Jeugd bij Windesheim. In de academische werkplaats ‘Samen op School’ zal zij de taken van Jack de Swart overnemen (o.a.) in de stuurgroep.

Met het vertrek van Jack de Swart heeft het lectoraat Sturing in de jeugdzorg ook een andere naam gekregen: lectoraat Jeugd. Deze naam past beter bij de bredere scope, waarbij vooral de samenwerkingsrelaties van professionals met de cliënt alsook met andere professionals centraal staan. De focus ligt hierbij op de versterking van de relatie tussen onderwijs, (praktijkgericht) onderzoek en de instellingen voor jeugdhulp in de regio Zwolle.

Dorien Graas heeft ruime onderzoekservaring en deskundigheid als het gaat om de thema’s Jeugdhulp, Passend Onderwijs en maatschappelijke vraagstukken. Ze is gepromoveerd op het proefschrift ‘Zorgenkinderen op school’, over de ontwikkelingen en geschiedenis van het onderwijs aan kinderen met een verstandelijke beperking.

Ze werkte als senior adviseur en projectleider bij de toenmalige Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling. Daar werkte ze in commissieverband aan adviezen over maatschappelijke participatie en over maatschappelijke opvoedvraagstukken, zoals over maatschappelijke ontwikkelingen en de verschuiving van opvoedingsverantwoordelijkheid; over Vroeg en Voorschoolse Educatie (VVE); en het belang van een sterke Pedagogische Civil Society.

Tevens is ze directeur geweest van het multidisciplinaire Amsterdams Centrum voor Kinderstudies van de Vrije Universiteit Amsterdam. In die functie coördineerde en initieerde ze de interdisciplinaire samenwerking tussen de faculteiten Psychologie en Pedagogiek, Rechten en Geneeskunde over de thema’s kinderen, jongeren, gezin en samenleving.

Ze heeft als publicist meerdere publicaties op haar naam staan. Zij is medeauteur van de boeken ‘De Wet op de jeugdzorg in de dagelijkse praktijk’ en ‘Ontzorgen en normaliseren. Naar een sterke eerstelijns jeugd- en gezinszorg’ en van artikelen als ‘Passend is dat onderwijs pas als het kind er beter van wordt’ in NRC en ‘Werken aan een veilig leef- en leerklimaat voor alle kinderen’.

We heten haar WELKOM!