Bijeenkomsten 2018

De Academische Werkplaats verbindt met een kennisinfrastructuur de werelden van praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs. In de regio’s IJsselland en Flevoland. Kennis delen is een belangrijke (4e) activiteit van de werkplaats.

In dit kader organiseren we in 2018 een College Tour op 8 maart. Deze vindt plaats in Almere en is voor iedereen gratis toegankelijk. Lees hier het bericht met de uitnodiging en meer informatie over aanmelding.

Ook is er een werkconferentie in voorbereiding voor “effectieve ondersteuning door effectieve samenwerking” voor medewerkers van ondersteuningsteams, mentoren, jeugdhulpverleners en teamleiders uit beide sectoren. Hierover later meer.