Promotie onderzoek

Binnen de werkplaats Samen op School worden twee promotie onderzoeken uitgevoerd:

  1. Welke regionale en lokale verschillen doen zich voor in de sturing op integrale onderwijs – jeugdhulp en hoe werken zij door in de kwaliteit van de dienstverlening?
  2. Welke werkwijzen dragen bij aan een verbeterde samenwerking tussen ouders, jeugdigen, onderwijs en jeugdhulp?

Promotie onderzoek 1 wordt uitgevoerd door Sharon Stellaard en promotie onderzoek 2 wordt uitgevoerd door Jantien Gerdes.

Op 8 maart 2018 organiseerde de Academische werkplaats een College Tour in Almere waar beide promovendi de (tussen)stand van hun promotie onderzoek presenteren.

De academische werkplaats ‘Samen op School’ wil bevorderen dat zo min mogelijk kinderen uitvallen op school en minder gebruik hoeven te maken van (zwaardere) vormen van ondersteuning. Dat doen we door vragen uit de praktijk door middel van langdurig (promotie)onderzoek en kortdurend onderzoek (Klein-en-Fijn projecten) te  beantwoorden en vervolgens de opgedane kennis te verspreiden en implementeren. loesje onderzoek