Promotie onderzoek

Binnen de werkplaats Samen op School worden twee promotie onderzoeken uitgevoerd:

  1. Een halve eeuw sturen op de transformatie van specialistische onderwijs en jeugdhulpvoorzieningen; een onderzoek naar (paradoxale) uitkomsten van beleid.
  2. Welke werkwijzen dragen bij aan een verbeterde samenwerking tussen ouders, jeugdigen, onderwijs en jeugdhulp?

Promotie onderzoek 1 wordt uitgevoerd door Sharon Stellaard en promotie onderzoek 2 wordt uitgevoerd door Jantien Gerdes.

Op 22 mei 2019 verscheen deze FOLDER ‘bouwen aan vertrouwen’ van Sharon Stellaard.

Op 13 december 2018 deelden beide promovendi hun onderzoekopbrengsten tijdens de Site-Visit aan (een deel van de) ZonMw programma commissie.

Op 1 november 2018 organiseerde de Academische werkplaats een miniconferentie rondom de tussenstand van het promotie onderzoek van Jantien Gerdes. Met dit ARTIKEL als opbrengst.

Op 8 maart 2018 organiseerde de Academische werkplaats een College Tour in Almere waar beide promovendi de (tussen)stand van hun promotie onderzoek presenteren.

In september 2017 organiseerde de Academische werkplaats een Roadshow, waar beide promovendi hun resultaten deelden in de bus.

De academische werkplaats ‘Samen op School’ wil bevorderen dat zo min mogelijk kinderen uitvallen op school en minder gebruik hoeven te maken van (zwaardere) vormen van ondersteuning. Dat doen we door vragen uit de praktijk door middel van langdurig (promotie)onderzoek en kortdurend onderzoek (Klein-en-Fijn projecten) te  beantwoorden en vervolgens de opgedane kennis te verspreiden en implementeren. loesje onderzoek