UITNODIGING eindcongres 9 oktober 2019

 • Datum: woensdag 9 oktober 2019
 • Tijd: 13:00 inloop, 13:45 start, 17:00 uur einde
 • Locatie: Open Hof Dronten (De Zuid 2, 8251 BH, Dronten)
 • AanmeldenKLIK HIER om u aan te melden

PROGRAMMA: LEES HIER MEER OVER DE LEZINGEN EN SPREKERS

 • 13.00 – 13.45 uur: Inloop met koffie en thee.
 • 13.45 – 14.00 uur: Welkomstwoord en vier jaar Academische Werkplaats in vogelvlucht.
 • 14:00 – 15:00 uur: Gastsprekers Micha de Winter en Paul Frissen.
 • 15.00 – 15.30 uur: Pauze.
 • 15.30 – 16.15 uur: Interactieve bijdrage promovenda Jantien Gerdes + film LAB-dag.
 • 16.15 – 17.00 uur: Interactieve bijdrage promovenda Sharon Stellaard.
 • 17:00 – 17:30 uur: Afsluiten, napraten en borrel.

Na vier jaar onderzoek, kennis vergaren en vooral kennis delen wij op het (eind)congres de opbrengsten, inzichten en bevindingen met u. U bent van harte welkom op woensdag 9 oktober 2019 in het Open Hof in Dronten.

In 2015 startten we het proces in Zwolle. Deze brainstormbijeenkomst leidde tot een subsidieaanvraag, die ZonMw honoreerde. De Academische werkplaats ‘Samen op School’ was officieel een feit op 1 december 2015. Twee geweldige promovendi, Sharon Stellaard (werkzaam bij Vitree) en Jantien Gerdes (werkzaam bij SGL Rietlanden), gingen direct aan de slag onder begeleiding van hun promotoren bij de Vrije Universiteit.

In de vier jaar die volgden organiseerden diverse scholen in IJsselland en Flevoland een veelheid aan bijeenkomsten over hun werkpraktijken. Studenten van de Hogeschool Windesheim en Viaa gingen aan de slag met Klein-en-Fijn onderzoeksprojecten. En we reisden tijdens de Roadshow in 2017 met een volle bus van Zwolle, naar Lelystad en naar Almere om drie verschillende scholen op één dag te bezoeken.

In Almere organiseerden we onlangs (18 juni 2019) de LAB-dag voor leerlingen en luisterden we naar de mening van de leerlingen zelf. Jantien Gerdes verwerkt deze opbrengsten in haar promotie onderzoek.

Op 9 oktober 2019 eindigen we onze reis in Dronten, een broedplaats van mooie samenwerkingen tussen gemeente, Ichthus College, Almere College en diverse aanbieders, zoals we tijdens een inspirerende bijeenkomst in 2017 al merkten. Maar ook omdat het een centrale plek in IJsselland en Flevoland is.

Komt u ook? Deelname is gratis. Wel dient u zich aan te melden.

 • KLIK HIER om u aan te melden.
 • Lees HIER meer over de inhoud van de lezingen en de achtergrond van de (gast)sprekers.

Inspiratie-estafette Dronten

De verbinding onderwijs-jeugdhulp organiseert iedere laatste vrijdag van de maand een bezoek aan een school, jeugdhulporganisatie of gemeente. Op vrijdag 23 maart 2018 opende Dronten -net als in maart 2017– haar deuren. Beleidsmedewerkers, gemeentebestuurders, onderwijsbestuurders en coördinatoren van samenwerkingsverbanden kamen bij elkaar om van elkaar te leren en elkaar te helpen de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp vorm te geven.

Jacqueline Schoones (Almere college) en Marga Klein Swormink (gemeente Dronten) vertelden over de samenwerking tussen gemeente, SWV en de onderwijsbesturen die een brug willen slaan.

Door het inzetten van een ondersteuningsteam op de school met o.a. een intern begeleider, SMW-er/gids en jeugdgezondheidszorg op school kent men elkaar en dat maakt samenwerking effectief.

In 2018 start Dronten met een tussenvoorziening voor leerlingen die van het basisonderwijs komen en anders naar het (V)SO zouden gaan. Het doel in Dronten is het collectief inzetten van ondersteuning.

GOED BEZIG IN DRONTEN!

Het Almere College in Dronten laat haar Practice zien (carrousel bijeenkomst)!

Op donderdag 9 maart 2017 opende het Almere College in Dronten haar deuren voor geïnteresseerden. Deze eerste bijeenkomst maakte onderdeel uit van een carrousel van bijeenkomsten. Jacqueline Schoones had als gastvrouw een prachtprogramma voorbereid. Samen met haar samenwerkingspartners (zie logo’s).

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor bijna alle ondersteuning aan mensen die het alleen niet redden op het gebied van werk en inkomen, zorg, welzijn, opvoeding en jeugdhulp. De ‘Dronter Koers’ vormt de basis voor de manier waarop Drontse inwoners met een ondersteuningsvraag weer mee kunnen doen in de samenleving.

Joyce Visscher van de gemeente Dronten lichtte toe hoe en waarom de gemeente Dronten inzet op preventie: (1) eerder signaleren, (2) laagdrempelige hulp en (3) verwijzen indien nodig. Met als (lange termijn) doel minder vraag naar intensievere hulp.


 

Leerkrachten, mentoren, orthopedagogen en leerling/zorg coördinatoren op de school werken nauw samen met schoolmaatschappelijk werk, medewerkers van GGZ en de jeugdhulp. Allen als één team. Het team zorgt samen voor 1) preventieve zorg binnen de school en 2) zorg buiten school. Samen vertelden zij het verhaal hoe dit zo gekomen was. Met actieve intermezzo’s.

Hoe breng je nu in kaart wat effectief is en welke indicatoren kun je daarvoor gebruiken? De hamvraag van de gemeente Dronten. Waar aanwezigen over meedachten. Met een mooie oogst! Die na deze bijeenkomst met de samenwerkingspartners in hun eigen community wordt gedeeld en op basis waarvan een Klein-en-Fijn project wordt ingericht.

Nieuwsgierig geworden? Bekijk HIER een impressie.

Wilt u aanwezig zijn bij de eerstvolgende bijeenkomst op 11 mei in Zwolle (Thorbecke)? Laat het weten via a.thissen@awtj.nl.