Startimpuls toegekend door ZonMw

De dag na ons congres (10 oktober 2019) maakte ZonMw bekend dat beide ingediende aanvragen voor een Startimpuls Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd (RKJ) zijn gehonoreerd!

Naast mogelijkheden voor de huidige academische werkplaatsen jeugd waren er ook subsidiemogelijkheden voor nieuwe regio’s om een Regionale Kenniswerkplaats Jeugd te vormen. Gezien het verschil in gewenste thematiek in regio’s was gekozen voor het splitsen in regio’s:

  • IJsselland: gerichte wens om door te gaan op huidige thema ‘Samen op School’ naar visie op normaliseren en samenwerking met onderwijs-jeugdgezondheidszorg-jeugdhulp
  • Flevoland: veel behoefte om zich te richten op het (brede) voorveld: lokale toegang, ambulante hulp, jeugdwelzijnswerk, preventie, jeugdgezondheidszorg, passend onderwijs.

In de maanden oktober-december 2019 kan nu gewerkt worden aan een subsidieaanvraag voor een RKJ IJsselland en een RKJ Flevoland. Dat zal in nauwe afstemming plaats vinden. Voor meer informatie:

ZonMw subsidieoproep Startimpuls Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd opengesteld

Vanochtend (7 juni 2019) heeft ZonMw de subsidieoproep Startimpuls Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd opengesteld: https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieoproep-startimpuls-regionale-kenniswerkplaatsen-jeugd/

Naast mogelijkheden voor de huidige academische werkplaatsen jeugd, zijn er ook subsidiemogelijkheden voor nieuwe regio’s om een kenniswerkplaats jeugd te vormen.

Deadline om in te dienen is 10 september 2019:

De volledige RKJ programmatekst kun je hier nalezen: https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/jeugd/programmas/programma-detail/regionale-kenniswerkplaatsen-jeugd/

De transformatieplannen van de jeugdregio’s kun je hier vinden: https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/nieuws/transformatieplannen-jeugdzorgregios-gepubliceerd