Uitnodiging College Tour op 8 maart 2018

 

 

 

 

 

 

Met een interactieve lezing van Jantien Gerdes: “hulpverleners en onderwijsprofessionals zijn in naam bevriende mogendheden, maar in werkelijkheid is regelmatig sprake van een gewapende vrede en wederzijds onbegrip.

En een interactieve lezing van Sharon Stellaard: “In deze lezing zal u niet horen dat het kind dan wel het gezin centraal moet worden gezet, dat er bestuurlijke lef nodig is of dat we terug moeten naar de bedoeling. Dat hoort u waarschijnlijk al op alle andere plekken waar u komt. In deze lezing zal u te weten komen wat typemachines en het uitblijven van transformatie met elkaar te maken hebben.

Nieuwsgierig geworden naar deze mooie gelegenheid om wetenschap met praktijk te verbinden? Meld je snel aan bij: B.Eghuizen@windesheim.nl

Download HIER de uitnodiging in pdf.

Promotoren en promotie-begeleiders bijeen!

Op maandag 15 mei 2017 kwamen de aanvragers van de AWTJ Samen op School, de promotoren en de promotie-begeleiders bijeen. Om de stand van zaken van beide promotieonderzoeken af te stemmen en te verkennen hoe de samenwerking met de universitaire onderzoekers versterkt kan worden. Afgesproken is dat ieder jaar (in november) een bijeenkomst wordt georganiseerd voor de promotoren en promotiebegeleiders om elkaar te informeren en de voortgangsrapportage van de promotietrajecten te bespreken en vast te stellen.

Aanwezig waren:

  • Dorien Graas (Lector Jeugd, Windesheim; hoofdaanvrager), mede namens Marsha de Vries (Lectoraat Jeugd, Windesheim; dagelijks begeleider Sharon Stellaard);
  • Jan Hoogland (Lector Vormend Onderwijs, Viaa; tweede aanvrager, co-promotor van Sharon Stellaard);
  • Doret de Ruyter (Hoogleraar, VU Gedrags- en Bewegingswetenschappen; promotor Jantien Gerdes);
  • Sui Lin Goei (Lector Windesheim; VU Gedrags- en Bewegingswetenschappen; promotiebegeleiding Jantien Gerdes);
  • Mariëtte Huizinga (VU Gedrags- en Bewegingswetenschappen; promotiebegeleiding Jantien Gerdes);
  • Willem Trommel (Hoogleraar, Faculteit der Sociale Wetenschappen; promotor van Sharon Stellaard).