Promotoren en promotie-begeleiders bijeen!

Op maandag 15 mei 2017 kwamen de aanvragers van de AWTJ Samen op School, de promotoren en de promotie-begeleiders bijeen. Om de stand van zaken van beide promotieonderzoeken af te stemmen en te verkennen hoe de samenwerking met de universitaire onderzoekers versterkt kan worden. Afgesproken is dat ieder jaar (in november) een bijeenkomst wordt georganiseerd voor de promotoren en promotiebegeleiders om elkaar te informeren en de voortgangsrapportage van de promotietrajecten te bespreken en vast te stellen.

Aanwezig waren:

  • Dorien Graas (Lector Jeugd, Windesheim; hoofdaanvrager), mede namens Marsha de Vries (Lectoraat Jeugd, Windesheim; dagelijks begeleider Sharon Stellaard);
  • Jan Hoogland (Lector Vormend Onderwijs, Viaa; tweede aanvrager, co-promotor van Sharon Stellaard);
  • Doret de Ruyter (Hoogleraar, VU Gedrags- en Bewegingswetenschappen; promotor Jantien Gerdes);
  • Sui Lin Goei (Lector Windesheim; VU Gedrags- en Bewegingswetenschappen; promotiebegeleiding Jantien Gerdes);
  • Mariëtte Huizinga (VU Gedrags- en Bewegingswetenschappen; promotiebegeleiding Jantien Gerdes);
  • Willem Trommel (Hoogleraar, Faculteit der Sociale Wetenschappen; promotor van Sharon Stellaard).