Verhalen van kinderen centraal

Maandag 27 juni 2016 waren Johan van Kesteren (oud leerling), Jacqueline Schoones (CoP), Angela Thissen (projectleider) aanwezig bij de 2e dag van de leergang Participatie. Georganiseerd door ZonMw voor alle Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd (AWTJ) in Nederland.

Op het programma een indrukwekkend verhaal van regisseuse Lot Hoogakker. Zij liet zien hoe je met een (video)camera kinderen hun eigen verhaal kan laten vertellen. Centraal in haar verhaal stond de (gecomprimeerde) uitzending van de aflevering “de drie gezusters“, onderdeel van de eerder uitgezonden serie “Bikkels” voor en door kinderen. Deze (ontroerende) aflevering gaat over een gezin waarvan de moeder Borderline heeft.

Geïnspireerd en met de eerste aanzet van een projectplan onder de armen gingen we terug naar het oosten. Met voldoende input voor het eerstvolgende kernteam overleg ;-)/

 

Geslaagde expert meeting!

160622 expert meetingOp 22 juni 2016 kwam een divers gezelschap samen in Almere om met elkaar van gedachten te wisselen over de Academische Werkplaats Samen op School IJsselland en Flevoland. Onder hen de begeleiders van beide promovendi, vertegenwoordigers uit de participatieraad, regionale Werkplaatsen Sociaal Domein (WSD) Flevoland en Zwolle en de NJi.

expert meetingHet programma was erop gericht om kennis te maken met de twee promotie onderzoeken en om met elkaar gesprek te gaan over drie inhoudelijke vraagpunten:

  1. Participatie van jongeren / ouders binnen de werkplaats;
  2. Uitkomstmaten van onderzoek en meten van effectiviteit (in onderzoek naar effectieve ondersteuning van leerlingen);
  3. Beschrijving en analyse van de sturingscomponent in andere werkplaatsen.

De aanwezigen beoordeelden de bijeenkomst met een 7,5. “Het verhaal van Johan van Kesteren over waarom deze werkplaats zo nodig is staat als een huis!“. Met als belangrijkste tip om ook in vervolgbijeenkomsten de inhoud leidend te laten zijn. Dank voor ieders input!

Sharon Stellaard presenteert onderzoeksvoorstel tijdens EGPA congres

The European Group for Public Administration (EGPA) organiseert een jaarlijks terugkerend congres. Het is een Europees congres voor bestuurskundigen. Dit jaar wordt dit samen met de Universiteit van Utrecht in Utrecht georganiseerd.  Een van de promovendi van de werkplaats, Sharon Stellaard, heeft haar onderzoeksvoorstel in het Engels vertaald en is uitgenodigd om dit te presenteren tijdens het congres! Ze ontvangt dan feedback van collega onderzoekers. Op deze manier delen we de kennis die we in IJsselland / Flevoland opdoen t.a.v. de bestuurlijke verhoudingen bij de samenwerking onderwijs / jeugdhulp in Europees verband. Sharon Stellaard zal haar ervaringen t.z.t. met ons delen!

loesje onderzoek

9 juni 2016: bijeenkomst Jeugdmonitor aansluiting Onderwijs Jeugdhulp (NJi)

Op 9 juni 2016 (14:00 – 16:00 uur in Dronten) organiseerde de Academische Werkplaats Samen op School (SoS) een informatiebijeenkomst over de Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp in samenwerking met het NJi.

Bekijk HIER het programma, HIER de presentatie van Mandy Evers (NJi), HIER de prezi over SoS en HIER het verslag. Aanwezig waren medewerkers van gemeenten, instellingen, scholen en SWV’s in IJsselland en Flevoland.

Een van de doelen van de werkplaats Samen op School is om de samenwerking tussen gezin, jeugdhulp en onderwijs te verbeteren. De monitor is door het NJi in opdracht van de ministeries van VWS en OCW ontwikkeld met als doel om  gemeenten, samenwerkingsverbanden passend onderwijs,  jeugdhulpinstellingen en scholen inzicht te geven in de effectiviteit én de waardering van hun samenwerking.

Al met al was het een geslaagde informatieve bijeenkomst waarop alle aanwezigen de bij hen levende vragen over de monitor hebben kunnen stellen en voldoende informatie hebben gekregen waarmee zij terug kunnen naar hun achterban om een eventueel vervolg te bespreken. Of de monitor een wezenlijke bijdrage kan leveren aan het behalen van de geformuleerde doelstellingen van onze Academische Werkplaats staat de komende weken allereerst op de agenda van het kernteam (6 juli 2016): een maandelijks overleg met de CoP trekkers, onderzoekers en projectleider Angela Thissen. Afhankelijk van de uitkomsten zal vervolgens (eventuele) besluitvorming plaats vinden in de stuurgroep.

Was u aanwezig bij de bijeenkomst en overweegt u ook de monitor in te zetten? Graag uiterlijk maandag 4 juli 2016 een reactie naar Angela Thissen (a.thissen@awtj.nl).

Kijk HIER voor meer informatie over de monitor.
image

image

logo NJI

Samen op School op Nationaal Congres “Onderwijs en Jeugdhulp” 2 juni 2016

Op donderdag 2 juni 2016 was Samen op School IJsselland en Flevoland aanwezig bij het Nationaal Congres “Onderwijs en Jeugdhulp”. Die dag in Utrecht spraken zes sprekers de actuele stand van zaken rondom de praktijk van de verbinding tussen jeugdhulp en onderwijs, waaronder René Diekstra, lector Jeugd en Opvoeding Haagse Hogeschool en Peter de Vries, CPS Onderwijsontwikkeling en advies.

Er was die dag voldoende tijd om te netwerken: de infostand van Samen op School werd druk bezocht op de informatiemarkt!

image

image

congres 2 juni 2016 banner