Sharon Stellaard vertelt over het EGPA congres

Van 22-26 augustus 2016 vond de jaarlijkse EGPA conferentie plaats in Nederland. Utrecht was het toneel voor een internationaal gezelschap van wetenschappers, allen gefascineerd door de publieke sector. De eerste twee dagen van deze conferentie waren gereserveerd voor PhD onderzoekers van binnen en buiten Europa. Allen druk bezig met het schrijven van papers voor hun dissertatie.

In kleine subgroepen kregen de junior onderzoekers de gelegenheid om hun onderzoek te presenteren en feedback te ontvangen. Dit alles met het doel het onderzoek te verbeteren en uiteindelijk gepubliceerd te krijgen. Ook ik kreeg deze mogelijkheid. Ik vertelde over:

  1. de unieke context waarbinnen mijn onderzoek zich afspeelt: de Academische Werkplaats
  2. de onderzoeksvraag: welke regionale en lokale verschillen doen zich voor in de sturing op integrale onderwijs – jeugdhulp en hoe werken zij door in de kwaliteit van de dienstverlening?
  3. de onderzoeksopzet en methoden: kwalitatieve casestudy in 4 gemeenten.

Van goed ingelezen en slimme collega PhD’s kreeg ik waardevolle tips! Ik werd op scherp gezet en was dankbaar voor literatuur suggesties en contacten die ik aangereikt kreeg. Op mijn beurt luisterde ik naar presentaties van de anderen en gaf ik als discussant feedback op een paper. Ook het meekrijgen van al dit werk van anderen was zeer leerzaam. Al met al waardevolle dagen waarin ik inspirerende collega onderzoekers heb leren kennen. Volgend jaar wordt de conferentie opnieuw gehouden. Dan in Milaan. Dus wie weet addio amici!

aankondiging certificaat zaal

Sharon Stellaard presenteert onderzoeksvoorstel tijdens EGPA congres

The European Group for Public Administration (EGPA) organiseert een jaarlijks terugkerend congres. Het is een Europees congres voor bestuurskundigen. Dit jaar wordt dit samen met de Universiteit van Utrecht in Utrecht georganiseerd.  Een van de promovendi van de werkplaats, Sharon Stellaard, heeft haar onderzoeksvoorstel in het Engels vertaald en is uitgenodigd om dit te presenteren tijdens het congres! Ze ontvangt dan feedback van collega onderzoekers. Op deze manier delen we de kennis die we in IJsselland / Flevoland opdoen t.a.v. de bestuurlijke verhoudingen bij de samenwerking onderwijs / jeugdhulp in Europees verband. Sharon Stellaard zal haar ervaringen t.z.t. met ons delen!

loesje onderzoek