19 mei inspiratie opdoen in Groesbeek en Ede (landelijke inspiratie)

De landelijke ‘Werkagenda monitoring, signalering en ondersteuning Passend onderwijs en Jeugd’ organiseert iedere laatste vrijdag van de maand een bezoek aan een school, jeugdhulporganisatie of gemeente. Beleidsmedewerkers, onderwijsbestuurders en coördinatoren van samenwerkingsverbanden kunnen bij elkaar een kijkje in de keuken nemen, geïnspireerd raken en onderling kennis en ervaringen uitwisselen. Het doel is om van elkaar te leren en elkaar te helpen de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp vorm te geven.

Praktijken die op 19 mei 2017 hun deuren openen:

De waag: onderwijs, behandeling en wonen onder één dak (Groesbeek) De waag is een onderwijszorgarrangement voor jongeren van 12-20 jaar, met een verstandelijke beperking in combinatie met complexe psychiatrische problematiek. In schooljaar 2014/2015 is de Waag gestart, in samenwerking met zorgorganisatie Pluryn. In deze sessie laten we zien wat de waag is, delen we onze visie, bespreken we onze werkwijze en delen we de opbrengsten van de afgelopen twee jaar.

Organisatie: Werkenrode School en Pluryn Werkenrode Jeugd
Locatie: Werkenrodeschool, Groesbeek
Tijdstip: 13.30 uur – 16.30 uur

BinK: Behandeling in de klas (Ede) Maak kennis met ‘BinK Intensief’; behandeling en onderwijs in één, in de klas zijn altijd een leerkracht en een sociotherapeut aanwezig. Samen met ouders, kind, zorg en school worden per kind de onderwijs- en behandeldoelen opgesteld. BinK Ambulant; een lichtere variant van intensief waar passend onderwijs geboden wordt aan kinderen met psychiatrische problemen. Praat en denk mee over respecteren van elkaars rollen en hoe je deze vorm van gecombineerd onderwijs en zorg goed inhoud kan geven.

Organisatie: Karakter, expertisecentrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie en de Onderwijsspecialisten
Locatie: Karakter, Ede
Tijdstip: 9.30 uur – 12.00 uur

Meer informatie en aanmelden via www.onderwijsjeugd.nl.

 

AWTJ SoS bij kennismarkt OCW


 

 

‘Maak kennis!’ is het thema van de kennismarkt 2017, die op 23 maart 2017 plaatsvond in Den Haag. Georganiseerd door het Ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De markt ging over het produceren van nieuwe kennis door kennisdeling én de kennismaking tussen onderzoekers, praktijkexperts en beleidsmakers.

Ter plekke konden genodigden zijn/haar eigen ‘kennismenu’ samenstellen uit het aanbod van kennislezingen (lezingen waar onderzoekers hun kennis en inzichten presenteren) en interactieve sessies.

Dorien Graas en Sharon Stellaard verzorgden namens de Academische Werkplaats Samen op School de lezing “Complexiteit beter begrepen, samenwerking gemeente – onderwijs – jeugdhulp”. Zie lezing 6 in dit programmaboekje.

Na afloop was er ruimte voor vragen en antwoorden!

Dank ZonMw en OCW voor deze prachtige uitnodiging!

 

 

AWTJ SoS uitgenodigd bij Vitree

Vitree is een van de praktijkinstellingen die participeert aan de werkplaats “Samen op School” IJsselland en Flevoland. Diverse jeugdhulp medewerkers zijn betrokken bij de leergemeenschappen (CoP’s) op de scholen en Sharon Stellaard (projectleider Transformatie bij Vitree) is als een van beide promovendi verbonden aan de werkplaats.

Op uitnodiging van Vitree presenteerde op 21 maart 2017 Jantien Gerdes en Angela Thissen hun huidige kennis en ervaringen vanuit de werkplaats. Als bijdrage aan de discussie bij Vitree om te komen tot een ontwikkelagenda.

Dank voor de uitnodiging Vitree!

Wie van de participanten volgt met een dergelijke uitnodiging?

De werkplaats opent haar deuren

De Academische Werkplaats Transformatie Jeugd (AWTJ) Samen op School (SoS) is eind 2015 van start gegaan. Met een hoofdrol voor twee promotieonderzoeken. Eén gericht op de vraag “Welke typen sturing en samenwerking dragen het meest bij aan de realisatie van de transformatiedoelen?” en één gericht op “Welke werkwijzen dragen bij aan een verbeterde samenwerking tussen ouders, jeugdigen, onderwijs en jeugdhulp?”. De werkplaats maakt ook kortdurend onderzoek mogelijk in de vorm van Klein-en-Fijn projecten. Hogeschool studenten werken in deze projecten kortdurend aan een specifieke onderzoeksvraag. De vragen komen voort uit de praktijk. De promotieonderzoeken en Klein-en-Fijn projecten zijn op zich zelf staande onderzoeken, maar staan in verbinding met Community’s of Practice (CoP). Deze zijn ingericht op 6 scholen in IJsselland en Flevoland.

12-18 jaar Meisjes lezen boekenDe Academische Werkplaats verbindt met een kennisinfrastructuur de werelden van praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs. In de regio’s IJsselland en Flevoland. Kennis delen is een belangrijke (4e) activiteit van de werkplaats. In dit kader organiseren we de volgende bijeenkomsten in 2017:

  • Donderdag 9 maart: Almere College, Dronten (15-17 uur), lees hier een impressie
  • Donderdag 11 mei: Thorbecke, Zwolle (15-17 uur), lees hier een impressie
  • Donderdag 14 september: ROADSHOW voor genodigden (De Brug, SVOL Rietlanden en de Watertuin Almere (10-16:30 uur)
  • Donderdag 16 november (i.p.v. eerder gecommuniceerde 26 oktober): De Brug Zwolle (15-17 uur)
  • Donderdag 14 december: Tweemaster Nieuwleusen (15-17 uur)

Tijdens deze bijeenkomsten delen de scholen graag hun best practices, maar ook hun actuele onderzoeks-/ontwikkelvragen. In 2016 deelden een kernteam van CoP aanjagers en beide promovendi hun kennis om een start te kunnen maken met het inrichten van Community’s of Practice. In 2017 is de tijd rijp om samen met geïnteresseerden en betrokkenen vanuit diverse gemeenten te leren van en met elkaar. Op weg naar betere ontwikkelingsmogelijkheden voor kinderen en het voorkomen van leerachterstanden.

We zijn elke bijeenkomst te gast bij een school waar een Community of Practice (CoP) is ingericht. Het programma wordt opgesteld door de aanjager van de betreffende CoP.

Bent u geïnteresseerd om (een van) deze bijeenkomsten bij te wonen? Stuur een mail naar B.Eghuizen@windesheim.nl.

Samen op School bij ministeries

Op uitnodiging van ZonMw verzorgde Sharon Stellaard op 7 december 2016 een presentatie over de Academische Werkplaats Samen op School tijdens een overleg met drie ministeries (OCW, SZW en VWS) en drie organisaties die de werkplaats programma’s beheren (ZonMw, NRO, werkplaatsen Sociaal Domein).  Aanwezigen waren geïnteresseerd in de succes- en faalfacoren van kennisdeling in de praktijk.

161207-ministeries