Samen op School bij ministeries

Op uitnodiging van ZonMw verzorgde Sharon Stellaard op 7 december 2016 een presentatie over de Academische Werkplaats Samen op School tijdens een overleg met drie ministeries (OCW, SZW en VWS) en drie organisaties die de werkplaats programma’s beheren (ZonMw, NRO, werkplaatsen Sociaal Domein).  Aanwezigen waren geïnteresseerd in de succes- en faalfacoren van kennisdeling in de praktijk.

161207-ministeries