Folder participatief onderzoek folder ZonMw

afbeelding-participatieOm jeugdhulp beter aan te laten sluiten bij de behoeften van jongeren en ouders en uit te kunnen gaan van hun eigen kracht is hun betrokkenheid noodzakelijk. Daarom worden ouders en jongeren structureel betrokken bij de planvorming, doelstellingen, uitvoering en evaluatie van de academische werkplaatsen. Maar hoe organiseer je deze structurele betrokkenheid? Is het altijd mogelijk, is het altijd nodig? Wanneer is het goed genoeg? En wie draagt de verantwoordelijkheid?

In opdracht van ZonMw ontwikkelde Christine Dedding, expert op het gebied van jongerenparticipatie, een driedaagse leergang participatie voor de academische werkplaatsen. In interactieve werksessies gingen de ruim 30 deelnemers – coördinatoren, onderzoekers, ouders en jongeren – met participatievraagstukken aan de slag. Namens de werkplaats Samen op School IJsselland/Flevoland namen deel Johan van Kesteren, Jacqueline Schoones en Angela Thissen zoals al eerder bericht.  De belangrijkste eyeopeners en lessen uit deze leergang zijn gebundeld in deze folder.

Verhalen van kinderen centraal

Maandag 27 juni 2016 waren Johan van Kesteren (oud leerling), Jacqueline Schoones (CoP), Angela Thissen (projectleider) aanwezig bij de 2e dag van de leergang Participatie. Georganiseerd door ZonMw voor alle Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd (AWTJ) in Nederland.

Op het programma een indrukwekkend verhaal van regisseuse Lot Hoogakker. Zij liet zien hoe je met een (video)camera kinderen hun eigen verhaal kan laten vertellen. Centraal in haar verhaal stond de (gecomprimeerde) uitzending van de aflevering “de drie gezusters“, onderdeel van de eerder uitgezonden serie “Bikkels” voor en door kinderen. Deze (ontroerende) aflevering gaat over een gezin waarvan de moeder Borderline heeft.

Geïnspireerd en met de eerste aanzet van een projectplan onder de armen gingen we terug naar het oosten. Met voldoende input voor het eerstvolgende kernteam overleg ;-)/

 

Samen op School neemt deel aan de ZonMw leergang Participatie

ZonMw organiseert maandag 13 juni en 27 juni 2016 (met een terugkomdag in februari 2017) een driedaagse leergang voor projectleiders en jongeren die actief zijn binnen een van de Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd. In de leergang gaan deze personen werken aan een eigen opgave in de uitwerking van de werkplaatsplannen en het opzetten van participatie met jongeren. Met aandacht voor dillema’s en oplossingen van andere werkplaatsen. Naast kennis worden ook goede ervaringen uitgewisseld. Samen op School neemt deel aan deze leergang.

 

Welkom aan Johan van Kesteren en Gerry Vrielink in de stuurgroep

De participatie van jongeren en ouders is een belangrijk speerpunt in Samen op School. Niet alleen om advies in te winnen maar zeker ook als het gaat om samenwerken en daadwerkelijk meebeslissen. Om deze reden zijn Johan van Kesteren en Gerry Vrielink gevraagd deel te nemen aan de stuurgroep Samen op School. Zij waren 4 februari jl. voor de eerste keer aanwezig bij de vergadering.

Johan van Kesteren is 26 jaar. Hij heeft op vier scholen in Flevoland gezeten en heeft 10 jaar aan woonervaringen bij diverse instellingen. Johan gunt alle leerlingen en hun ouders dat hun situatie centraal staat bij betrokkenen vanuit de school, gemeente en jeugdhulp. Zijn boodschap en perspectief benadrukt waarom het zo belangrijk is dat deze werkplaats er is. Gerry Vrielink is inhoudelijk ondersteuner van de participatieraad Zwolle, een van de samenwerkingspartners binnen de werkplaats. De Participatieraad Zwolle adviseert het College van Burgemeester en Wethouders over de thema’s werk en inkomen, jeugdhulp, zorg, welzijn, wonen en leefbaarheid. Vanuit een nieuwe visie op participatie: iedereen moet (kunnen) meedoen, ongeacht een eventuele beperking, afkomst, leeftijd of het inkomen.

Wij zijn blij dat Johan en Gerry meedenken en meebeslissen in de stuurgroep over de koers van de werkplaats. Wij wensen hen veel succes en plezier toe!