Tweemaster in Nieuwleusen brengt mensen samen

Op woensdag 24 mei 2017 kwam een aantal medewerkers van de school de Tweemaster (leerkracht, directeur en IB-er), Dienstencentrum de Stroming van OOZSMON welzijn, GGD IJsselland en de gemeente Dalfsen samen. Op uitnodiging van IB-er Joke Koopman. Wat een mooie opkomst!!

Joke Koopman en haar collega’s gaven allereerst een schets van de huidige ervaringen in de samenwerking met ouders, leerlingen, jeugdhulp en het voorliggend veld. Ze zijn blij met de aanwezigheid van deze groep mensen om mee te denken over de toekomstige situatie.

Zij schetsen een behoefte om de betrokken mensen vanuit de gemeente (denk aan de jeugdconsulent), het welzijnswerk en de GGD beter te leren kennen en bekend(er) op school te maken voor collega leerkrachten, ouders en leerlingen. Deze behoefte geldt net zo sterk voor de jeugdhulp, en in het bijzonder de jeugd GGZ.

Aanwezigen delen ook hun ervaringen in de samenwerking tot nu toe en zijn allen welwillend om hierover vandaag mee te denken. Ieders aanwezigheid is al een eerste stap in het proces!

Angela Thissen (projectleider) en Jan Hoogland (Viaa, dagelijks bestuur van de werkplaats) zijn namens de Academische Werkplaats Samen op School ook aanwezig. Angela vertelt wat de werkplaats in deze regio doet en wat deze, in de vorm van een Klein-en-Fijn project, kan betekenen in dit proces tot samenwerken op een school in een gemeente als Nieuwleusen. Tot nu toe participeren speciaal basisonderwijs (SBO) scholen in de werkplaats en vormen leergemeenschappen (CoP’s). De reguliere basisschool de Tweemaster brengt een nieuwe dynamiek en nieuwe ervaringen in de samenwerking met zich mee, ook omdat de school in een kleinere gemeente ligt.

De bijeenkomst wordt afgesloten met het bedenken van de contouren van een pilot. Waarin een klein groepje mensen (Tweemaster, gemeente, SMON welzijn, GGD, Dienstencentrum) van start gaat in de vorm van een maandelijks overleg. Om de leerlingen te bespreken die momenteel meer denkkracht vragen. Alle aanwezigen vragen aan hun achterban of dit -voor de duur van een schooljaar- mogelijk gemaakt kan worden door hun leidinggevende.

Zodra de pilot van start gaat zal een (aantal) onderzoeksvra(a)g(en) geformuleerd worden, waar de Academische Werkplaats concreet haar bijdrage gaat leveren. Met als doel dat deze praktische onderzoekkennis beschikbaar komt voor de direct betrokkenen rondom de school. En vervolgens tijdens een regionale bijeenkomst gedeeld gaat worden met geïnteresseerde anderen!

Kortom: ook in Nieuwleusen samen werken aan BOUNDARY CROSSING!

Kernteam van start

Zoals op 18 januari jl. tijdens de informatiebijeenkomst in Kampen duidelijk werd staat een aantal scholen te trappelen om van start te gaan in Community’s of Practice (CoP’s). Er is inmiddels een kernteam in het leven geroepen bestaande uit de trekkers (voor zover bekend) van de CoP’s, beide promovendi en de projectleider. Met als doel de opstart van alle CoP’s te faciliteren en afstemming en kennisuitwisseling tussen de diverse CoP’s en andere onderdelen van de werkplaats te bewerkstelligen.

 

Start Samen op School

Op 1 december 2015 ging de werkplaats “Samen op School” van start. In de regio IJsselland en Flevoland. In opdracht en met subsidie van ZonMw.

Er werd aandacht aan besteed bij de lokale radio omroepen. Woensdag 2 december 2015 vertelde Sharon Stellaard bij Omroep Flevoland over de start van de werkplaats. Luister het HIER terug  (rubriek School en opvoeding, 4e linkje).

Donderdag 3 december 2016 vertelde Angela Thissen bij radio RTV ZOO (Zwolse Omroep Organisatie) over de werkplaats bij het programma “Focus op Zwolle”. Luister het HIER terug (van 46:34 tot 55:20 uur).