Kernteam van start

Zoals op 18 januari jl. tijdens de informatiebijeenkomst in Kampen duidelijk werd staat een aantal scholen te trappelen om van start te gaan in Community’s of Practice (CoP’s). Er is inmiddels een kernteam in het leven geroepen bestaande uit de trekkers (voor zover bekend) van de CoP’s, beide promovendi en de projectleider. Met als doel de opstart van alle CoP’s te faciliteren en afstemming en kennisuitwisseling tussen de diverse CoP’s en andere onderdelen van de werkplaats te bewerkstelligen.