Rathenau rapport “Gezond verstand, publieke kennisorganisaties in de gezondheidszorg”

Vandaag (6 september 2017) publiceerde het Rathenau Instituut het rapport ‘Gezond verstand, publieke kennisorganisaties in de gezondheidszorg’. Het rapport analyseert de rol van de publieke kennisorganisaties in de gezondheidszorg en concludeert onder andere dat de decentralisaties van overheidstaken naar gemeenten leiden tot een versnippering van kennis over gezondheidszorg. Om aan de nieuwe kennisbehoefte van gemeenten te voldoen en tegelijkertijd de noodzakelijke kennis op nationaal niveau te behouden, is betere kennisuitwisseling nodig.

U kunt het rapport hier downloaden.