Uitgenodigd bij het kennisplatform Jeugd IJsselland

De vakanties zijn weer ten einde en we zijn weer vol energie aan de slag gegaan! Op uitnodiging van het kennisplatform jeugd IJsselland heeft de project coördinator van de Academische werkplaats Samen op School een vergadering bijgewoond van dit platform. Initiatiefnemers van dit platform zijn gemeenten, zorgaanbieders en onderwijsinstellingen in de regio IJsseland. Gezien de overlap in betrokkenen, doelstellingen en de uitwerking hiervan in (promotie)onderzoek en Community’s of Practice (CoP’s) respectievelijk proeftuinen was kennisuitwisseling nuttig! Ook is een link gelegd naar de Werkplaats Sociaal Domein (WSD) Zwolle, waarvan de project coördinator ook aanwezig was.

Schema AWTJ SoS participanten