Stem op wethouder Elly van Wageningen!

Tien vrouwen zijn genomineerd voor De Vrouw in de Media Award Flevoland waaronder wethouder Elly van Wageningen. Elly is actief lid van de stuurgroep van de academische werkplaats ‘Samen op School’.

Deze award is een initiatief van het platform Vaker in de Media. Dit om de zichtbaarheid van vrouwen te stimuleren en redacties aan te moedigen om vaker vrouwen uit te nodigen voor interviews en commentaren. Het is de tweede keer dat de prijs ook op provinciaal niveau wordt uitgereikt. Door middel van online stemmen wordt bepaald wie van de 10 vrouwen zich het beste heeft geprofileerd in de media. Stemmen kan tot zondag 4 februari 2018. In 2017 won dijkgraaf Hetty Klavers van het Waterschap Zuiderzeeland de regionale prijs.

Klik HIER om te stemmen (je komt op de landelijke stemlijst, doorklikken naar volgende pagina voor regionale stemlijst).

De Lelystadse wethouder Elly van Wageningen (ChristenUnie) werd 17 januari 2018 ook verkozen als de  ‘Beste Lokale Bestuurder van 2017’. Ze was genomineerd door DWARS, de jongerenorganisatie van GroenLinks. Lees hier meer.


Magazine symbolisch overhandigd aan wethouder Elly van Wageningen

De academische werkplaats “Samen op School” IJsselland en Flevoland heeft een online magazine gepubliceerd over de samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs: http://www.zonmw-jeugdmagazines.nl/magazine/samen-op-school/cover/. Dat magazine hebben zij symbolisch overhandigd aan wethouder Elly van Wageningen van onderwijs en jeugdhulp (Lelystad).

Leren van elkaar

Wethouder Van Wageningen reageerde enthousiast op het magazine: “Het laat zien hoe hard er gewerkt wordt aan het maken van een verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp. Dat gebeurt in de lerende omgeving van de academische werkplaats. Alle partners in het veld, maar ook andere gemeenten, kunnen leren van wat hier geleerd wordt. Kinderen en jongeren hebben daar veel profijt van, want problemen worden steeds beter op school gesignaleerd en vaak kunnen ze ook op school behandeld of opgelost worden.”

Betrokken

Het magazine is bedoeld voor iedereen die zich betrokken voelt bij het tot stand brengen van een goede verbinding tussen jeugdhulp en onderwijs. In het magazine wordt uitleg gegeven over de academische werkplaats “Samen op School”, de eerste onderzoeksresultaten worden gepubliceerd en er wordt verslag gedaan van een tour langs scholen in Overijssel en Flevoland. Ook staat er een interview in het magazine met wethouder Van Wageningen en met Rieks de Roo van de Rietlanden.

Het magazine is mogelijk gemaakt door ZonMw.


Community of Practice in Lelystad van start!

Op dinsdag 29 november organiseerde Gerhard Straatsma (conrector) namens het SVOL een Community of Practice (CoP) in het restaurant van De Rietlanden. Lelystad vormt één van de zes plekken in Flevoland en IJsselland waar een leergemeenschap is gestart. Aanwezig waren 2 ouders, een jeugdverpleegkundige en jeugdarts van de GGD, gemeente Lelystad, Ambulante jeugdhulp (Arcus), directeur en zorgcoordinator van het onderwijs, en een onderzoeker van de Academische Werkplaats. Allen gemotiveerd om mee te denken over de kansen die er liggen in de samenwerking tussen ouders, school en jeugdhulp.

Na een kort en persoonlijk welkom en opening door Gerhard vond een kennismakingsrondje plaats. Vervolgens nodigde Gerhard wethouder Elly van Wageningen uit om haar kijk op Passend Onderwijs en jeugdhulp te vertellen.

161129-cop-4-lelystad‘Een Community of Practice betekent dat je samenwerkt. En binnen Passend Onderwijs is nu juist dat samenwerken super belangrijk. Maar ik merk dat niet altijd alle partijen aan tafel zitten. En bij Community of Practice is dat wel het geval. Namelijk: ten eerste de ouders. Zij zijn cruciaal; de belangrijkste partner, vooral voor het kind. Zij blijven geloven in het kind en blijven naar mogelijkheden zoeken want als het niet goed gaat met je kind gaat dat je aan het hart. Lastig is soms om dat op een goede manier te communiceren, want je emotie speelt mee. Voor de leerkracht is dat ook soms lastig. De leerkracht is in het onderwijs de spil. Die moet goed luisteren, ook als ouders met emoties bij hem komen. Belangrijk is om achter het verhaal de echte behoefte te voelen en ervaren. Communicatie is daarin heel belangrijk. De zorg is de volgende partij die belangrijk is: die moet snel kunnen schakelen en ingezet worden. Aanwezigheid in de school is dan handig. Mijn ervaring is dat mensen in de zorg doordrongen zijn van goede communicatie. Ze zijn empatisch, kunnen goed luisteren, en dat is belangrijk. Fijn zou zijn dat mensen uit de zorg dit inbrengen in het onderwijs. We kunnen van elkaar leren, ook hier in deze community. Om op de goede manier met elkaar te communiceren. De leerling is de spil in het onderwijs en in de jeugdhulp. Die moet zich goed kunnen ontwikkelen. Kortom: community en communicatie is belangrijk. De theorie is belangrijk, nog veel mooier vind ik het dat dit nu ook in de praktijk wordt gebracht middels deze Community of Practice! Ik wens jullie een mooie COP en hoop dat er veel ideeen uitkomen die jullie verder kunnen brengen’.

161129-cop-3-lelystad 161129-cop-2-lelystad 161129-cop-1-lelystadGeïnspireerd beginnen de deelnemers aan het eerste programma-onderdeel. Thema was de beeldvorming over ouders, hulpverleners en school. Met deze prachtige flappen als uitkomst.

Na deze activiteit is het woord aan Jantien Gerdes, onderzoeker van de Academische Werkplaats Samen op School. Zij legt uit dat de academische werkplaats bekijkt wat wel werkt en wat niet werkt. Zij verbindt expertise en ervaringen uit de praktijk en wetenschap met elkaar. Het vormt zo een kruisbestuiving in kennis. Jantien benadert dit vanuit een wetenschappelijke invalshoek. Jantien kijkt op de werkvloer: wat gebeurt daar qua samenwerking. Maar ook: wat gebeurt daar niet: er wordt niet altijd echt samengewerkt.

Daarna is het tijd voor een klein onderzoekje en een stelling. Als laatste programma-onderdeel wordt één van de ouders gevraagd te reflecteren op deze middag: hebben we iets gemist? Genoemd wordt dat ‘communicatie’ als thema steeds terug komt. Dat valt op. Succeservaring zit hem in de gelijkwaardigheid en uitspreken van verwachtingen. Als de gelijkwaardigheid blijft bestaan dan kom je er wel. Met deze woorden sluit Gerhard de bijeenkomst af.

Nieuwsgierig geworden en/of interesse om de volgende keer aan te sluiten? Mail naar GP.straatsma@rietlanden.nl