Kennisuitwisseling met PACT

PACT is een innovatieproject dat de werelden van kinderopvang, onderwijs en zorg verbindt. In dit project wordt door velen enthousiast gewerkt aan een rijke speel- en leeromgeving voor jonge kinderen. Met de ambitie om kinderen zich samen te laten ontwikkelen, te spelen en te leren. PACT is een project van het Kinderopvangfonds. Professionals en bestuurders zetten zich samen in om zo’n exclusieve omgeving te realiseren.

20160915_120001_hdrPACT onderzoekt, ontwerpt en stimuleert nieuwe praktijken in Nederland. PACT heeft een wetenschapsteam (o.l.v. Jeanette Doornenbal, Ruben Fukkink en Tom van Yperen) dat een aantal praktijken volgt en actief ondersteunt.

PACT is ook in de regio Flevoland/ IJsselland actief. Voor de zomer is al kennisgemaakt met de ambassadeur in Flevoland en IJsselland. Kennis is uitgewisseld onder andere over o.a. de Almeerse Stedenwijk en de Kindercentrum de Buitenhoeve in de regio Steenwijk. Vandaag (15 september 2016) is de voorzitter van het bestuur van de Academische Werkplaats in gesprek gegaan met de landelijke projectleiding van PACT. 

Voor meer informatie over PACT: kijk op http://www.pedagogischpact.nl.