ZonMw

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Zij kunnen de zorg het dichtst bij kinderen en hun opvoeders organiseren, en sterker inzetten op preventie en het versterken van de eigen kracht en het netwerk van gezinnen. Het ZonMw programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd ondersteunt deze transformatie van de jeugdhulp met academische werkplaatsen. Samen op School is een van de 12 Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd (AWTJ) die door ZonMw worden gefaciliteerd.

De werkplaatsen richten zich op:

  • ondersteuning van de transformatie jeugd gebaseerd op de vijf transformatiedoelen;
  • door middel van academische werkplaatsen – waarin organisaties vanuit praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs met structurele inbreng van ouders en jongeren in een kennisinfrastructuur samenwerken;
  • die op regionaal niveau vraagstukken van gemeenten en praktijkorganisaties met kennis beantwoorden;
  • daarmee gemeenten, professionals en praktijkorganisaties met kennisproducten ondersteunen bij hun taken in het jeugdveld;
  • en kennis en resultaten via het onderwijs aan (toekomstig) professionals doorgeleiden.

Door ZonMw zijn een flyer van het landelijke programma en een folder van de 12 werkplaatsen gemaakt.

Ook is in het kader van de roadshow in 2017 samen met ZonMw een online Magazine over de werkplaats Samen op School gemaakt. Bekijk het prachtige Magazine HIER.

plaatje nederland