Animatiefilmpje dialoogtafels AWTJ Friesland

Samenwerken met ouders en jongeren is een van de kernpunten in de werkwijze van Academische Werkplaats Transformatie Jeugd in Friesland

In het kader van het dialoogtafelproject hebben de betrokken jongeren samen met de onderzoekers een animatiefilmpje gemaakt, bedoeld om ouders en jongeren te informeren over de dialoogtafels. Het animatiefilmpje toont snel op een visuele manier wat het dialoogtafelgesprek inhoudt en wat het kan opleveren voor de deelnemende gezinnen. Een belangrijke kernboodschap: ‘Help je ook mee de zorg te verbeteren? Dat kan door het vertellen in een dialoogtafel wat je van de zorg vindt en wat er beter kan!’

De jongeren waren actief betrokken bij elke stap in het creatieproces, van het meedenken over een script tot voegen van geluid en voiceover toe. Het filmpje is een mooie aanvulling op de al beschikbare voorlichtingsmaterialen en wordt onderdeel van de uitgebreide handleiding van de Dialoogtafelmethodiek.

Klik hier voor het filmpje en hier vind je meer informatie over de Academische werkplaats in Friesland (AWTJF).

 

Magazine symbolisch overhandigd aan wethouder Elly van Wageningen

De academische werkplaats “Samen op School” IJsselland en Flevoland heeft een online magazine gepubliceerd over de samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs: http://www.zonmw-jeugdmagazines.nl/magazine/samen-op-school/cover/. Dat magazine hebben zij symbolisch overhandigd aan wethouder Elly van Wageningen van onderwijs en jeugdhulp (Lelystad).

Leren van elkaar

Wethouder Van Wageningen reageerde enthousiast op het magazine: “Het laat zien hoe hard er gewerkt wordt aan het maken van een verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp. Dat gebeurt in de lerende omgeving van de academische werkplaats. Alle partners in het veld, maar ook andere gemeenten, kunnen leren van wat hier geleerd wordt. Kinderen en jongeren hebben daar veel profijt van, want problemen worden steeds beter op school gesignaleerd en vaak kunnen ze ook op school behandeld of opgelost worden.”

Betrokken

Het magazine is bedoeld voor iedereen die zich betrokken voelt bij het tot stand brengen van een goede verbinding tussen jeugdhulp en onderwijs. In het magazine wordt uitleg gegeven over de academische werkplaats “Samen op School”, de eerste onderzoeksresultaten worden gepubliceerd en er wordt verslag gedaan van een tour langs scholen in Overijssel en Flevoland. Ook staat er een interview in het magazine met wethouder Van Wageningen en met Rieks de Roo van de Rietlanden.

Het magazine is mogelijk gemaakt door ZonMw.


Uitnodiging lectorale rede Dorien Graas (Windesheim)

Op maandag 27 november 2017 vinden de lectorale redes en de officiële installaties plaats van Dorien Graas als lector Jeugd en van Peter Nikken als lector Jeugd & Media bij Windesheim.

Op 27 november spreken Dorien Graas en Peter Nikken gezamenlijk hun lectorale redes uit. In deze redes staat de pedagogische relatie in jeugdhulp, het onderwijs en de opvoedondersteuning centraal: allemaal in de ban van het kind. Wat betekent pedagogische professionaliteit voor de relatie van beroepskrachten met ouders en kinderen; en met professionals van andere disciplines in (sociale) wijkteams of het brede sociale netwerk van ouders en kinderen?

De lectorale installatie vindt plaats op Windesheim, Campus 2-6 in Zwolle.

Iedereen is welkom!

Binnenkort kunt u zich op deze pagina aanmelden.

Masterclasses jongerenparticipatie

ZonMw organiseert in samenwerking met de VU en NJR twee Masterclasses jongerenparticipatie in onderzoek op 27 november en 11 december 2017 in Utrecht. De masterclass is bedoeld voor zowel onderzoekers in het jeugdveld als jongeren die interesse hebben om te participeren in onderzoek. Deelname aan één van de twee de masterclasses is gratis.

Ga voor meer informatie en de mogelijkheid om je aan te melden naar ZonMw Masterclass Jongerenparticipatie.

Masterclass 1: maandag 27 november: kennismaken met jongerenparticipatie

Deze masterclass is bedoeld voor onderzoekers die graag meer jongeren willen betrekken bij onderzoek, maar nog niet goed weten hoe en wat het oplevert. Na afloop ben je aan het denken gezet over de vragen: wat is participatie, waarom is het zo belangrijk, is het altijd nodig en wanneer is het goed genoeg?

Masterclass 2: maandag 11 december: dilemma’s bij jongerenparticipatie

Op deze masterclassdag – bedoeld voor onderzoekers die al wat ervaring hebben met het betrekken van jongeren – staan dilemma’s centraal die door de deelnemers zelf zijn ingebracht.

Klein-en-Fijn onderzoeksrapport “THINK op school: leerling opbrengsten”

Sinds 2014 wordt er op TalentStad beroepscollege te Zwolle een pilotprogramma uitgevoerd van de sociaal-emotionele leerlijn ‘Think op school’. Het doel van de leerlijn is om het oplossingsgerichte vermogen van de leerlingen te vergroten, ze te informeren over en ondersteunen bij het (leren) vormen van een eigen mening en het bewust nadenken over hun grenzen. Binnen ‘Think op school’ wordt samengewerkt door het onderwijs en maatschappelijke organisaties. Scholen zien als opdracht om leerlingen te begeleiden in hun sociale en emotionele ontwikkeling.

Meerdere scholen in de gemeente Zwolle hebben aangegeven om ‘Think op school’ te willen implementeren. Vanuit die ontwikkeling zijn er verschillende vragen ontstaan binnen de organisatie van ‘Think op school’.

In dit onderzoeksrapport stond de volgende vraag centraal : Hoe kunnen leerlingen van 12 tot en met 16 jaar vastleggen en aantonen wat zij hebben geleerd vanuit de lessen van de sociaal-emotionele leerlijn ‘Think op school’?”.

Dit rapport maakt onderdeel uit van het Klein-en-Fijn project (nr 3): THINK op school, de werkzame factoren als randvoorwaarden voor een succesvolle uitrol.

Dit onderzoek is uitgevoerd door Sabine Bos, student Pedagogiek aan de Christelijke Hogeschool Windesheim. Met medewerking van:

  • Jan-Willem Dollekamp, beleidsadviseur jeugdhulp en passend onderwijs van de gemeente Zwolle
  • Lian Schoot Uiterkamp Beleidsadviseur Kennis en Expertise Centrum van GGD IJsselland
  • Marieke Snel, bedenker en eigenaar van THINK op school, werkzaam bij Stichting de Kern

Dit onderzoek staat in relatie met andere individuele onderzoeken van Pedagogiek studenten aan de Christelijke Hogeschool Windesheim, waaronder die van Danique Hobert. Haar onderzoek is onlangs gepubliceerd en HIER terug te vinden.

 

 

Exclusieve interactieve meeting met Brandi Simonsen, PBS expert

Wat: interactieve meeting met Brandi Simonsen, Amerikaanse expert in PBS rond het thema “PBS en duurzame professionalisering van de leraar”

Wie: relaties van Windesheim. Deze meeting is vooral voor schoolleiders, PBS-coördinatoren en bestuurders interessant.

Wanneer: woensdag 8 november 2017

Waar: Hogeschool Windesheim in Zwolle, in X 1.90

Hoe laat: vanaf 13.30 uur staat koffie en thee klaar. Van 14.00- 16.30 uur vindt de interactieve meeting met Brandi Simonsen plaats. Na afloop is er de mogelijkheid om na te praten onder het genot van een drankje en hapje.

Kosten: slechts € 50 per schoolteam.

Opgeven: via deze link in formdesk: http://www.formdesk.com/windesheimoso/meetingPBS kunt opgeven met hoeveel mensen u van plan bent om te komen. Dan kunnen we de catering daarvan op de hoogte stellen.

Thema “PBS en duurzame professionalisering van de leraar”

PBS biedt een raamwerk voor duurzame schoolontwikkeling. Scholen die op succesvolle en betrouwbare wijze PBS implementeren, zien dat het aantal gedragsincidenten afneemt en dat leerlingen en leraren zich veiliger voelen in de school. Ook laat onderzoek zien dat er positieve effecten zijn op het gebied van leren. De sleutel voor deze resultaten ligt in handen van leraren. PBS geeft hen tools in handen om probleemgedrag te voorkomen en waar nodig op effectieve wijze aan te pakken. Zo wordt de motivatie en hun gevoel van competentie versterkt en daarmee hun professionaliteit. In deze interactieve meeting met Brandi Simonsen staat de link tussen PBS en professionalisering centraal. Hoe stimuleer je de professionaliteit van leraren binnen PBS? Hoe zorg je ervoor dat professionalisering duurzaam is en blijft?

Wie is Brandi Simonsen?

Dr. Simonsen is universitair hoofddocent Speciaal Onderwijs aan de NEAG School of Education en is mede-directeur van het Center for Behavioral Education and Research (CBER; http://www.cber.org) aan de Universiteit van Connecticut.

BEKIJK HIER DE FLYER.

 

Klein-en-Fijn onderzoeksrapport “THINK op school in beeld”

In dit recent opgeleverde Klein-en-Fijn onderzoeksrapportTHINK op school in beeld” staat de onderzoeksvraag centraal: “In welke mate draagt het preventief jeugdbeleid van de gemeente Zwolle bij aan de implementatie van de leerlijn sociaal-emotionele ontwikkeling, THINK op school, op meerdere middelbare scholen?.

Dit rapport maakt onderdeel uit van het Klein-en-Fijn project (nr 3): THINK op school, de werkzame factoren als randvoorwaarden voor een succesvolle uitrol.

Dit onderzoek is uitgevoerd door Danique Hobert, student Pedagogiek aan de Christelijke Hogeschool Windesheim. Met medewerking van:

  • Jan-Willem Dollekamp, beleidsadviseur jeugdhulp en passend onderwijs van de gemeente Zwolle
  • Marieke Snel, bedenker en eigenaar van THINK op school, werkzaam bij Stichting de Kern
  • Lian Schoot Uiterkamp Beleidsadviseur Kennis en Expertise Centrum van GGD IJsselland

De Academische Werkplaats Samen op School maakt 16 Klein-en-Fijn projecten mogelijk. Eerder verscheen het Klein-en-Fijn onderzoeksrapport “Het ontwerpen van THINK” (juni 2017) en het Klein-en-Fijn onderzoeksrapport “Hoe onderwijs en zorg elkaar vinden” (mei 2017).