Magazine “Samen op School” online!

WOW! Het DIGITALE  MAGAZINE “Samen op School” staat online! Dit Magazine is gemaakt door ZonMw in samenwerking met vele betrokkenen bij de Academische werkplaats Samen op School. Boordevol informatie, die je via diverse clicks kan bereiken.

De werkplaats wordt in het Magazine vanuit diverse kanten belicht:

 • In 5 vragen wordt de Academische werkplaats “Samen op School” uitgelegd.
 • Dorien Graas en Angela Thissen geven als Dagelijks Bestuur resp. coördinator een interview.
 • Vanuit het perspectief van de gemeente met een prachtig interview met wethouder Elly van Wageningen van de gemeente Lelystad.
 • Vanuit het perspectief van het onderwijs: Jacqueline Schoones vertelt over hoe zij op het Almere College in Dronten samenwerkt met de gemeente en zorginstellingen.
 • Vanuit het perspectief van de jeugdhulp: bestuurder Paul van der Linden (Vitree) beschrijft hoe de werkplaats professionals inspireert om creatief na te denken over de wijze waarop scholen en jeugdhulp kunnen samenwerken.

Tevens zijn de eerste onderzoek opbrengsten van de werkplaats beschreven:

 • Marieke Snel (projectleider bij de Kern maatschappelijk werk) vertelt over de opbrengsten van twee Klein-en-Fijn projecten rondom THINK op School.
 • Directeur Egbert Kloppenburg vertelt over de opbrengsten van Klein-en-Fijn project “Steun in de rug” op SBO de Brug.
 • Zowel Jantien Gerdes als Sharon Stellaard worden geïnterviewd over hun promotie onderzoeken.

Ook is het verslag opgenomen van de roadshow die op 16 september 2017 heeft plaatsgevonden:

 • Dagverslag van de roadshow met citaten van Ed Anker, Jack de Swart, Gerry Vrielink, Anita Gelmers, Jan Hoogland, Hans Bonten, Marja Jager-Vreugdenhil, Francien Lange, Margreet Algera, Johan van Kesteren en reisleider Ruud Pet!
 • Startpunt van de roadshow op SBO de Brug: een interview met ouder Gert Hekman.
 • De tweede stop op de Rietlanden: een interview met teamleider Rieks de Roo.
 • Het eindstation: SBO de Watertuin in Almere: een interview met Marije Vermeren.

Als laatste kun je links vinden naar andere pagina’s over de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp en naar ZonMw en de andere Academische werkplaatsen transformatie jeugd.

Het resultaat is indrukwekkend! Wat een pracht interview- en schrijfwerk van Marcel Senten! En dank aan alle geïnterviewden en Sylvia Huisman voor de mooie fotografie (CLICKFLASH)!

HIER vind je het Magazine op de website van ZonMw.

Rathenau rapport “Gezond verstand, publieke kennisorganisaties in de gezondheidszorg”

Vandaag (6 september 2017) publiceerde het Rathenau Instituut het rapport ‘Gezond verstand, publieke kennisorganisaties in de gezondheidszorg’. Het rapport analyseert de rol van de publieke kennisorganisaties in de gezondheidszorg en concludeert onder andere dat de decentralisaties van overheidstaken naar gemeenten leiden tot een versnippering van kennis over gezondheidszorg. Om aan de nieuwe kennisbehoefte van gemeenten te voldoen en tegelijkertijd de noodzakelijke kennis op nationaal niveau te behouden, is betere kennisuitwisseling nodig.

U kunt het rapport hier downloaden.

Dagelijks Bestuur uitgebreid met Anita Gelmers-Groen: welkom!

Het Dagelijks Bestuur (DB) is uitgebreid met Anita Gelmers-Groen. Anita is lid van het Managementteam (MT) van Passend Onderwijs Almere.

Passend Onderwijs Almere is een samenwerkingsverband en ondersteunt ouders en de school bij de zoektocht naar een passende onderwijsplek. Het doel is dat alle kinderen in Almere passend onderwijs volgen, dichtbij huis. Passend Onderwijs Almere werkt nauw samen met partners vanuit de jeugdhulp, zodat kinderen en hun ouders zowel op school als thuis passende ondersteuning krijgen.

Vandaag vergaderde Anita voor het eerst mee. De Academische werkplaats is blij dat ook het onderwijs vertegenwoordigd is in het Dagelijks Bestuur. Welkom Anita!