Klein-en-Fijn onderzoeksrapport “Het ontwerpen van THINK”

Romy Schakelaar en Tom Witteveen hebben op 27 juni 2017 hun onderzoek gepresenteerd! Het doel van hun onderzoek was om een advies uit te brengen aan THINK, hoe zij THINK kunnen inrichten, zodat er een optimale afstemming is tussen strategisch en operationeel niveau.

HIER kunt u het volledige onderzoeksrapport “het ontwerpen van THINK” lezen dat Romy en Tom schreven in het kader van hun opleiding MER (Management, Economie en Recht) Bedrijfskunde aan de Christelijke hogeschool Windesheim. Gefeliciteerd met jullie prestatie!

Binnen de Academische Werkplaats Samen op School worden 16 Klein-en-Fijn projecten uitgevoerd. De opbrengsten van afgeronde Klein-en-Fijn onderzoeksprojecten worden tijdens de roadshow op 14 september 2017 gepresenteerd.

 

 

 

Over THINK:

THINK leert je nadenken, keuzes maken, zelf de regie pakken. THINK – Is wat je voelt, denkt, zegt en doet True, Helpful, Inspiring, Necessary and Kind? THINK is een project dat is voortgekomen uit een gemeentelijke opdracht, die een sociaal- emotionele leerlijn levert op scholen. Het project heeft twee jaar pilot gedraaid op het TalentStad te Zwolle. THINK wil een positieve bijdrage leveren aan de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen middels het leveren van structurele preventie op scholen. De gedachte is dat vanuit een veranderende maatschappij, het net zo belangrijk is om naast cognitieve kennis ook jezelf als jongere sterker en weerbaarder te maken. THINK treedt op als verbinder tussen zorg en onderwijs.

Nieuws uit Academische Werkplaats Risicojeugd

In het tijdschrift Jeugdbeleid beschrijft Intermetzo namens de Academische Werkplaats Risicojeugd waarom én hoe analyses van de groep jongeren die zorg ontvangt hebben bijgedragen aan een interne dialoog en beleidsvorming. En daarmee richtinggevend is geweest voor de transformatie van specialistisch jeugdzorgaanbieder Intermetzo.

Lees hier het volledige artikel.

SAMENVATTING:

Sinds twee jaar is de transitie van de zorg voor jeugd naar de gemeenten een feit. Een van de doelen van de transitie was het terugdringen van dure specialistische zorg door in te zetten op preventie, zorg dichter bij huis en in meer samenhang. Als gevolg hiervan werd de specialistische zorg voor jeugd min of meer gedwongen zichzelf opnieuw uit te vinden en haar plek in het continuüm van zorg te hervinden. De transitie leidde daarmee tot transformatie. Om deze transformatie richting en vorm te geven analyseerden wij bij specialistisch jeugdzorgaanbieder Intermetzo tweemaal de groep jongeren die op dat moment zorg ontvingen. In deze bijdrage beschrijven wij waarom en hoe deze analyses bijdragen aan een interne dialoog, beleidsvorming en de beoogde transformatie van Intermetzo.

PACT bijeenkomst op 9 juni 2017

Op vrijdag 9 juni 2017 vond het regio-event van Pedagogisch Pact (regio Flevoland, Overijssel, Zuid Friesland, Zuid Drenthe) plaats. Het thema van de bijeenkomst is “Samen aan de Slag: De pedagogisch professional van de toekomst”.

Als Academische Werkplaats Samen op School hebben wij onze medewerking verleend in de voorbereiding en uitvoering: Dorien Graas vertelde over wat een academische werkplaats is en wat de hoofdactiviteiten van de Academische werkplaats “Samen op School” in IJsselland en Flevoland zijn. Paul van der Linden heeft verteld wat het in de praktijk betekent als onderwijs en jeugdhulp samenwerken op een school. Als voorbeeld nam hij de SBO de Watertuin in Almere.

Het doel van het bijeenkomst was kennisdelen en elkaar inspireren rondom het thema “de pedagogische professional van de toekomst”.

Presentatie onderzoeks- en ontwikkelagenda voor zorg kinderen met psychische problemen

Op vrijdagmiddag 30 juni 2017 presenteren de VNG en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie een onderzoeks- en ontwikkelingsagenda voor de zorg voor kinderen met psychische problemen. Deze agenda is de uitkomst van regionale bijeenkomsten tussen universitaire en academische centra en gemeenten. Het Kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie heeft met steun van de VNG een landelijke onderzoeks- en ontwikkelingsagenda opgesteld voor kinderen met psychische problemen.

Kennis vanuit gemeenten, behandelaren, onderzoekers en patiënten wordt bijeengebracht en vormt een onderbouwde basis voor toekomstig onderzoek en programmering om kinderen en jongeren met psychische problemen zo goed mogelijk te helpen. Tijdens deze middag kunt u meteen een start maken met de toepassing.

De bijeenkomst vindt plaats bij VNG in Den Haag en is gericht op iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de agenda en collega’s van behandelcentra, gemeenten, brancheverenigingen en andere betrokkenen.

Aanmelden:

Aanmelding is noodzakelijk. Graag uiterlijk woensdag 21 juni aanmelden, via bijgaande link: https://vng.nl/aanmeldformulier-bijeenkomst-kennisagenda-kinder-en-jeugdpsychiatrie

Programma:

13.00-13.15              Inloop met koffie en thee

 13.15-13.45              Aftrap en presentatie van de ontwikkelagenda door Jan Buitelaar, voorzitter kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie

 13.45-15.00              Parallelsessie over ontwikkelde kennis en toepassing in de praktijk met coproductie van een van de centra voor kinder- en jeugdpsychiatrie en een omliggende regio.

 U kiest uit één van deze drie opties tijdens de bijeenkomst:

  1. Sessie 1: Door UMC Utrecht en een regio
  2. Sessie 2: Door Accare en een regio
  3. Sessie 3: Door de Bascule en een regio

 15.00-16.00              Forum over de agenda en het vervolg olv Geert Schipaanboord(VNG) met:

  • Robert Vermeiren, hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie en directeur patiëntenzorg bij Curium
  • Marion Smit, directeur Jeugd VWS
  • Leon Meijer, lid subcommissie Jeugd en wethouder Ede

 16.00-16.30              Netwerkborrel