Sharon Stellaard sprak op Nationaal Congres “Onderwijs en Jeugdhulp”

Op maandag 27 maart 2017 vond in congres locatie Domstad in Utrecht het landelijke congres Onderwijs en Jeugdhulp plaats. Sharon Stellaard was een van de sprekers!

Vele professionals, managers, bestuurders en opleiders uit het onderwijs, de jeugdhulp, gemeenten, opleidingen en arbeidsvoorzieningen, werden geïnspireerd door goede voorbeelden en praktijken van veelbelovende verbindingen tussen de sectoren ten behoeve van betere zorg voor de jeugd. Van preventie tot specialistische zorg, van het primair onderwijs tot en met het hoger beroepsonderwijs.

Bekijk HIER het programma. Met Wouter Hart als een van de plenaire sprekers.

  

AWTJ SoS bij kennismarkt OCW


 

 

‘Maak kennis!’ is het thema van de kennismarkt 2017, die op 23 maart 2017 plaatsvond in Den Haag. Georganiseerd door het Ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De markt ging over het produceren van nieuwe kennis door kennisdeling én de kennismaking tussen onderzoekers, praktijkexperts en beleidsmakers.

Ter plekke konden genodigden zijn/haar eigen ‘kennismenu’ samenstellen uit het aanbod van kennislezingen (lezingen waar onderzoekers hun kennis en inzichten presenteren) en interactieve sessies.

Dorien Graas en Sharon Stellaard verzorgden namens de Academische Werkplaats Samen op School de lezing “Complexiteit beter begrepen, samenwerking gemeente – onderwijs – jeugdhulp”. Zie lezing 6 in dit programmaboekje.

Na afloop was er ruimte voor vragen en antwoorden!

Dank ZonMw en OCW voor deze prachtige uitnodiging!

 

 

AWTJ SoS uitgenodigd bij Vitree

Vitree is een van de praktijkinstellingen die participeert aan de werkplaats “Samen op School” IJsselland en Flevoland. Diverse jeugdhulp medewerkers zijn betrokken bij de leergemeenschappen (CoP’s) op de scholen en Sharon Stellaard (projectleider Transformatie bij Vitree) is als een van beide promovendi verbonden aan de werkplaats.

Op uitnodiging van Vitree presenteerde op 21 maart 2017 Jantien Gerdes en Angela Thissen hun huidige kennis en ervaringen vanuit de werkplaats. Als bijdrage aan de discussie bij Vitree om te komen tot een ontwikkelagenda.

Dank voor de uitnodiging Vitree!

Wie van de participanten volgt met een dergelijke uitnodiging?

Certificaten ZonMw leergang Participatie ontvangen

Op maandag 20 maart 2017 namen drie direct betrokkenen uit de Academische Werkplaats Samen op School deel aan de derde (en laatste) dag van de leergang Participatie 2016-2017. Jacqueline Schoones, Johan van Kesteren en Angela Thissen ontvingen uit handen van Christine Dedding (Vrije Universiteit van Amsterdam) een mooi certificaat!

Het ZonMw programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd heeft deze leergang in 2016-2017 voor het eerst geïntroduceerd. Een belangrijke randvoorwaarde vanuit ZonMw aan de werkplaatsen is de participatie van jongeren en ouders.

Als werkplaats Samen op School ondernemen wij op dit gebied een aantal activiteiten.

 

Samen op School op congres “Jeugd in onderzoek”

jeugd-in-onderzoekOp maandag 13 maart 2017 werd voor de 13e keer het congres “Jeugd in Onderzoek” georganiseerd. Het thema van deze editie was ‘Werken met het beste bewijs’.

In de ochtend spraken 2 internationale keynotes (Michael Little en Louis Cauffman). In de middag worden drie rondes met lezingen en workshops georganiseerd. Jantien Gerdes gaf namens “Samen op School” een lezing geven over de samenwerking tussen ouders, jeugdigen, onderwijs en jeugdhulp. Deze lezing vond plaats in de 2e ronde (L2.5).


 

 

 

 

 

Het doel van het congres is uitwisseling van duurzame kennisontwikkeling en gebruik van kennis door professionals, gemeenten en instellingen stimuleren, zodat ouders en jeugd daarvan profiteren. Meerwaarde is vooral interactie, netwerken en verbinden tussen praktijk, beleid en onderzoek in de hele brede jeugdsector (JGZ, Jeugdhulp, JeugdGGZ, preventie, justitie, gemeente, sociaal werk, zorg, onderwijs en opleidingen).

Het Almere College in Dronten laat haar Practice zien (carrousel bijeenkomst)!

Op donderdag 9 maart 2017 opende het Almere College in Dronten haar deuren voor geïnteresseerden. Deze eerste bijeenkomst maakte onderdeel uit van een carrousel van bijeenkomsten. Jacqueline Schoones had als gastvrouw een prachtprogramma voorbereid. Samen met haar samenwerkingspartners (zie logo’s).

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor bijna alle ondersteuning aan mensen die het alleen niet redden op het gebied van werk en inkomen, zorg, welzijn, opvoeding en jeugdhulp. De ‘Dronter Koers’ vormt de basis voor de manier waarop Drontse inwoners met een ondersteuningsvraag weer mee kunnen doen in de samenleving.

Joyce Visscher van de gemeente Dronten lichtte toe hoe en waarom de gemeente Dronten inzet op preventie: (1) eerder signaleren, (2) laagdrempelige hulp en (3) verwijzen indien nodig. Met als (lange termijn) doel minder vraag naar intensievere hulp.


 

Leerkrachten, mentoren, orthopedagogen en leerling/zorg coördinatoren op de school werken nauw samen met schoolmaatschappelijk werk, medewerkers van GGZ en de jeugdhulp. Allen als één team. Het team zorgt samen voor 1) preventieve zorg binnen de school en 2) zorg buiten school. Samen vertelden zij het verhaal hoe dit zo gekomen was. Met actieve intermezzo’s.

Hoe breng je nu in kaart wat effectief is en welke indicatoren kun je daarvoor gebruiken? De hamvraag van de gemeente Dronten. Waar aanwezigen over meedachten. Met een mooie oogst! Die na deze bijeenkomst met de samenwerkingspartners in hun eigen community wordt gedeeld en op basis waarvan een Klein-en-Fijn project wordt ingericht.

Nieuwsgierig geworden? Bekijk HIER een impressie.

Wilt u aanwezig zijn bij de eerstvolgende bijeenkomst op 11 mei in Zwolle (Thorbecke)? Laat het weten via a.thissen@awtj.nl.

Inspirerende stuurgroep bijeenkomst

Op 2 maart 2017 kwamen de stuurgroepleden bij elkaar op het stadhuis van Lelystad, waar Elly van Wageningen (wethouder) iedereen welkom heette. Een bijeenkomst waar de inhoud centraal stond: beide promovendi presenteerden hun eerste inzichten uit hun literatuuronderzoek.

In de hierop volgende discussie werd het belang van begrijpen, verbinden en duiden besproken. Het belang van dialoog over de tegenstellingen die we allemaal tegenkomen in ons werk. Van het bespreekbaar maken van de (on)logica van de praktijk. En het belang van het blootleggen van de onderliggende mechanismen.

Dank Lelystad voor de gastvrijheid en dank promovendi voor het delen van jullie kennis!