Afscheid Jack de Swart

Na een periode van bijna vier jaar in de functie van lector Sturing in de Jeugdzorg bij Hogeschooljack Windesheim maakt Jack de Swart de overstap naar Saxion. Samen met een grote groep betrokkenen heeft Jack de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Samen op School in IJsselland / Flevoland mogelijk gemaakt. Als lid van de stuurgroep en het Dagelijks Bestuur heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd. We hebben hem hier bedankt en in het zonnetje gezet.

Vanaf 1 september 2016 neemt zijn opvolgster, Dorien Graas, het stokje van hem over.

We zijn hem dankbaar en zullen hem missen!

CoP op school Thorbecke van start

Thorbecke programmaOp woensdag 29 juni 2016 vond een eerste bijeenkomst van de Community of Practice (CoP) plaats op de Thorbecke school in Zwolle. Aanwezig waren 3 leerlingen, 1 ouder, medewerkers van de GGD IJsselland, Ex Aequo (GGZ), schoolmaatschappelijk werk De Kern, 3 leerkrachten van school en de schooldirecteur. Wat een mooie opkomst!!

CoP Thorbecke loodsOuder en leerlingen vertelden allereerst hun verhaal. Over hun goede en minder goede ervaringen met de school. Over hoe zij de ondersteuning hebben ervaren, van zowel “binnen” als “buiten” de school. En wat ze nodig hebben om betrokken te kunnen blijven bij deze leergemeenschap in wording.

Het betrekken van het perspectief van de ouder en leerlingen zorgde ervoor dat professionals gedwongen werden te stoppen met praten en denken vanuit eigen kennis / belang. Om deze ouder en leerlingen centraal te zetten in dit gesprek. En niet hun eigen (professionele) taal en denken. Spannend dus. Voor alle aanwezigen….